Chemaţi la sfinţire (1 Tesaloniceni 4:1-12)

Studiul 7

Sambata , 11 august 2012

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: 1 Tesaloniceni 4:1-12; Matei 25:34-46; Geneza 39:9; Ioan 13:34,35.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.” (1 Tesaloniceni 4:7)

Gândul central: Relaţia dintre soţ şi soţie este un dar de la Dumnezeu, însă, aşa cum se întâmplă cu toate celelalte daruri, oamenii ajung să abuzeze de el.

Dacă în primele trei capitole din 1 Tesaloniceni, Pavel are privirea întoarsă spre trecut, în capitolele 4 şi 5 el îşi îndreaptă privirea către viitor. Credinţa tesalonicenilor ducea lipsă de câteva lucruri (1 Tesaloniceni 3:10), iar dorinţa lui este să-i ajute să îndrepte aceste deficienţe. Epistola sa putea declanşa acest proces, dar mai multe puteau fi realizate numai în momentul în care avea să fie personal în mijlocul lor.

1 Tesaloniceni 3

10. Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa şi să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre.

Începând cu 1 Tesaloniceni 4:1, Pavel aşază pe fundamentul prieteniei despre care a vorbit în primele trei capitole câteva sfaturi practice pentru viaţa de zi cu zi. În versetele studiate săptămâna aceasta, principalul său motiv de îngrijorare (dar nu singurul) este conduita sexuală nepotrivită. Nu ni se spune exact ce fel de comportament l-a determinat să îi mustre, dar poziţia sa este foarte clar în favoarea evitării imoralităţii. Limbajul său este foarte categoric când afirmă că aceia care resping învăţătura sa nu îl resping pe el, ci pe Domnul. Pentru a înţelege ce anume l-a determinat să fie atât de ferm, nu trebuie decât să ne uităm în jur la suferinţa pe care o produce imoralitatea în viaţa atâtor oameni.

1 Tesaloniceni 4

1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO