„Să sporiţi tot mai mult” (1 Tesaloniceni 4:1,2)

Studiul 7

Duminica , 12 august 2012

 

1. Citeşte 1 Tesaloniceni 3:11-13 şi 4:1-18. Ce idei din rugăciunea din capitolul 3 sunt dezvoltate în capitolul 4? Ce relaţie există între rugăciunea lui Pavel şi sfaturile sale inspirate adresate tesalonicenilor?

1 Tesaloniceni 3

11. Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

1 Tesaloniceni 4

1. Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
2. Ştiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul Isus.
3. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;
4. fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste,
5. nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.
6. Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
7. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.
8. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său cel Sfânt.
9. Cât despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţaţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.
11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.
12. Şi astfel să vă purtaţi cuviincios cu cei de afară şi să n-aveţi trebuinţă de nimeni.
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
14. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Rugăciunea lui Pavel din 1 Tesaloniceni 3:11-13 conţine un număr de cuvinte-cheie care anticipează sfaturile din următorul pasaj (cap. 4:1-18). În rugăciunea sa întâlnim îndemnuri precum „să creşteţi tot mai mult în dragoste”, „inimile … să fie fără prihană în sfinţenie”, toate fiind asociate cu revenirea lui Isus. Acestea sunt verigile de legătură cu capitolul 4.

În pasajul studiat astăzi, Pavel dezvoltă sfatul din 1 Tesaloniceni 3:12 ca tesalonicenii să crească „tot mai mult”. Legătura aceasta nu este vizibilă în majoritatea traducerilor moderne care, deşi îşi propun să redea textul în limbajul contemporan, pierd pe parcurs unele legături care erau evidente în original. În ambele versete, Pavel îi invită pe credincioşi să crească tot mai mult în dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

Apostolul a început să aşeze bazele vieţii lor de credinţă în perioada în care a stat cu ei, iar acum, sub inspiraţia Duhului Sfânt, vrea să o continue prin completarea lipsurilor lor (1 Tesaloniceni 3:10), dându-le şi anumite explicaţii. Scopul lui este progresul lor neîntrerupt în ceea ce şi-au propus să facă, mai exact în trăirea unei vieţi demne de chemarea primită.

1 Tesaloniceni 3

10. Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa şi să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre.

Capitolul 4 începe prin cuvântul „încolo”. Pavel construieşte capitolele 4 şi 5 pe capitolele anterioare, arătând că prietenia cu ei este fundamentul sfaturilor practice pe care li le dă acum. Ei au avut un început bun. Acum, dorinţa sa este ca ei să continue să crească în adevărurile pe care le-au aflat de la el.

Cele două referiri la numele lui Isus din acest pasaj (1 Tesaloniceni 4:1,15) sunt foarte interesante. Ele ne arată că Pavel le transmitea credincioşilor învăţăturile Domnului (care mai târziu au fost păstrate în cele patru Evanghelii). El nu le dă doar nişte sfaturi. Isus Însuşi dăduse porunci cu privire la aceste lucruri. Iar Pavel, ca slujitor al Domnului, transmitea mai departe adevărurile pe care le învăţase de la El.

Reciteşte 1 Tesaloniceni 4:1. Ce înseamnă să trăim în aşa fel încât să fim plăcuţi lui Dumnezeu? Este Creatorul universului interesat cu adevărat de modul în care ne purtăm noi? Cum pot faptele noastre să-I fie plăcute? Care sunt implicaţiile răspunsului la această întrebare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO