„Aţi călcat pe urmele mele” (1 Tesaloniceni 1:6)

Studiul 4

Miercuri , 25 iulie 2012

 

7. Ce spune Pavel în vers. 6 şi 7? Cum să înţelegem aceste cuvinte în lumina faptului că Hristos este exemplul nostru suprem?

1 Tesaloniceni 1

6. Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;
7. aşa că aţi ajuns o pildă pentru toţi credincioşii din Macedonia şi din Ahaia.

Versetul 6 face parte din fraza începută la versetul 2 care se continuă până la 10. În această frază lungă, Pavel enumeră motivele pentru mulţumirile pe care le aduce în rugăciunile sale. Versetele 6 şi 7 adaugă două elemente la această listă, fiind o extindere a versetului 5. Pavel aduce mulţumiri pentru că tesalonicenii au devenit imitatori ai lui şi ai Domnului şi pentru că deveniseră ei înşişi un exemplu demn de urmat.

Adeseori, noi le atragem atenţia oamenilor să nu-i imite pe oameni, ci pe Hristos. Sfatul acesta este corect, pentru că până şi cei mai buni oameni ne pot dezamăgi mai devreme sau mai târziu. Realitatea este că avem nevoie de modele de viaţă. Oamenii au nevoie unii de alţii pentru a se sfătui, a face recomandări şi a se susţine reciproc în căutarea de soluţii la diferitele probleme sau situaţii dificile prin care trec. Ce binecuvântare este să primeşti un sfat bun şi un exemplu bun! De asemenea, când devenim conducători ai bisericii, oamenii ne imită, chiar dacă lucrul acesta ne place sau nu. De aceea este important ca membrii „vechi” să trăiască ceea ce predică şi să se vadă că învăţăturile pe care le susţin le-au modelat viaţa.

În acelaşi timp, Pavel adaugă unele măsuri de precauţie. În primul rând, imitaţia (vers. 6) vine în urma primirii (vers. 5). Interesul tesalonicenilor a fost în principal acela de a primi Cuvântul lui Dumnezeu şi de a-l aplica în mod direct la viaţa lor prin Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna demn de încredere. În al doilea rând, Pavel Îl recomandă ca model principal pe Domnul (vers. 6). Viaţa lui Isus şi lucrarea Sa prezentă constituie un model mai sigur decât viaţa lui Pavel. Observăm aici că Pavel nu-şi face iluzii cu privire la sine sau la caracterul său (1 Timotei 1:15).

1 Timote 1

15. O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.

Reţinem totuşi faptul că Pavel apreciază dorinţa lor de a-l imita ca pe un învăţător şi mentor drag şi de a deveni ei înşişi un model demn de imitat. În acest caz, este vorba de imitarea exemplului său de a se bucura în suferinţă. Suferinţa ne face fie mai răi, fie mai buni. Prin Evanghelie şi prin puterea Duhului Sfânt, tesalonicenii au descoperit bucuria supranaturală în mijlocul suferinţelor, la fel ca Pavel şi Sila mai înainte (Faptele 16:22-25).

Fapte 16

22. Norodul s-a ridicat şi el împotriva lor, şi dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei şi au poruncit să-i bată cu nuiele.
23. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine.
24. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniţa dinăuntru şi le-a băgat picioarele în butuci.
25. Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.

Ce fel de model eşti în biserică? Ce lucruri din viaţa ta crezi că merită să fie imitate de alţii? Ce lucruri crezi că nu merită să fie imitate?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO