Siguranţă deplină în Hristos (1 Tesaloniceni 1:5)

Studiul 4

Marti , 24 iulie 2012

 

5. Cum putem avea siguranţa că suntem plăcuţi lui Dumnezeu? Care trei dovezi din viaţa tesalonicenilor arătau că ei erau acceptaţi de El? 1 Tesaloniceni 1:5

1 Tesaloniceni 1

5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt şi cu o mare îndrăzneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi, am fost aşa printre voi.

Versetul 5 începe cu cuvintele „în adevăr”. Pavel arată aici pe ce se bazează când afirmă că tesalonicenii au fost aleşi de Dumnezeu (vers. 4). De asemenea, el menţionează şi alte motive pentru care rugăciunile sale sunt atât de pline de mulţumiri (vers. 2). El este bucuros de dovada clară că tesalonicenii Îl primiseră în viaţa lor pe Dumnezeu şi că erau plăcuţi Lui.

La începutul versetului, Pavel se declară mulţumit de semnul vizibil, neîndoielnic al acceptării tesalonicenilor înaintea Domnului. Primirea Evangheliei nu a însemnat pentru ei doar o simplă înţelegere la nivelul minţii a învăţăturilor sau a doctrinei. Viaţa lor zilnică era o dovadă a prezenţei şi a puterii lui Dumnezeu. În viaţa zilnică a bisericii se petreceau lucruri care puteau fi explicate numai ca rezultat al intervenţiei divine. Rugăciunile primeau răspuns şi vieţile oamenilor se schimbau. Autenticitatea credinţei lor era confirmată de fapte.

6. Cum putem şti dacă Duhul Sfânt este prezent în mod real în viaţa unui om sau a unei bisericii? Vezi Galateni 5:19-23; 1 Corinteni 12:1-11.

Galateni 5

19. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
20. închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
21. pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

1 Corinteni 12

1. În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
2. Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
4. Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5. sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6. sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
9. altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Roada Duhului” este dovada faptului că Dumnezeu lucrează în mod activ în viaţa noastră. Dragostea, bucuria şi pacea pot fi mimate o vreme, însă, prin presiunile obişnuite la care suntem supuşi în relaţiile cu ceilalţi membri, se va vedea dacă aceste virtuţi sunt autentice. Când Duhul Sfânt este o prezenţă vie, lucrurile anormale pentru omul păcătos încep să devină normale. Creştinii ajung să facă fapte de milă şi de bunătate la care altădată nu s-ar fi gândit. Pavel avea suficiente dovezi că viaţa tesalonicenilor se schimbase prin lucrarea Duhului. Pentru el, cea mai mare dovadă că Dumnezeu îi alesese pe tesaloniceni era convingerea lor profundă şi siguranţa interioară că Evanghelia era adevărată şi că Dumnezeu era real în viaţa lor. Uneori, această convingere poate fi neîntemeiată, dar siguranţa deplină că suntem primiţi de Dumnezeu însoţeşte întotdeauna Evanghelia autentică.

Cât de sigur eşti de mântuirea ta? Pe ce se bazează siguranţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO