Alte dovezi ale credinţei (1 Tesaloniceni 1:8-10)

Studiul 4

Joi , 26 iulie 2012

 

8. Citeşte 1 Tesaloniceni 1:8-10. Ce alte dovezi ale credinţei tesalonicenilor sunt enumerate aici?

1 Tesaloniceni 1

8. În adevăr, nu numai că de la voi Cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia şi Ahaia, dar vestea despre credinţa voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, aşa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea.
9. Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat

Pavel explică de ce crede el că tesalonicenii au devenit un exemplu pentru ceilalţi credincioşi din Macedonia (regiunea unde se afla Tesalonicul) şi din Ahaia (regiunea unde se afla Corintul). Mai întâi, ei erau un model de lucrare misionară de succes. De la ei Cuvântul lui Dumnezeu „a răsunat” în ambele provincii şi chiar dincolo de graniţele lor. Pavel îi considera un model de credinţă şi datorită deschiderii lor faţă de el şi faţă de Evanghelie. Ei au fost dispuşi să primească învăţătură şi să facă schimbări radicale în viaţa lor – au renunţat la idoli şi la alte forme de închinare.

Comunicarea se realiza destul de repede în lumea antică datorită drumurilor bune construite de romani şi datorită faptului că se putea călători pe distanţe mari. Afirmaţia că vestea despre credinţa tesalonicenilor s-a răspândit „pretutindeni” ne lasă să înţelegem că locuitorii din Roma sau din Antiohia aminteau despre credinţa lor în discuţiile pe care le aveau cu Pavel.

Un alt adevăr este faptul că oamenii vor să se ridice la înălţimea aşteptărilor altora. Laudele exprimă în mod indirect o aşteptare. Când le laudă credinţa cu atâta entuziasm, Pavel îi încurajează să crească în credinţă.

Convertirea lor fusese remarcabilă. Ei proveneau dintr-un mediu păgân, idolatru, şi au avut de depăşit obstacole mari. Unul era însăşi ideea că un om a murit şi apoi a revenit la viaţă, lucru care li se părea straniu. Un alt obstacol – ideea aceea venea de la evrei. Mulţi păgâni râdeau când auzeau mesajul creştin. Dar ei nu au râs, ci şi-au reorganizat viaţa după lumina Evangheliei.

„Credincioşii tesaloniceni erau adevăraţi misionari. Inimile lor ardeau de zel pentru Mântuitorul lor care îi eliberase de teama «mâniei viitoare». Prin harul lui Hristos, în vieţile lor avusese loc o minunată transformare; şi cuvântul Domnului, aşa cum era vorbit prin ei, era însoţit de putere. Inimile erau câştigate prin adevărurile prezentate şi suflete se adăugau la numărul credincioşilor.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 256

9.Ce spune Pavel în versetul 10? La ce se referă el când vorbeşte despremânia viitoare”? Ce legătură există între învierea lui Isus şi adevărul prezentat aici? De ce este făgăduinţa aceasta atât de importantă pentru credinţa noastră? Vezi 1 Cor. 15:12-17, Ioan 11:24,25; Dan. 12:2.

1 Corinteni 15

12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?
13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,

Ioan 11

24. „Ştiu”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”
25. Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Daniel 12

2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO