Studiul 13

Miercuri , 27 iunie 2012

 

Apostazie este un cuvânt care am dori să nu fi existat în vocabularul creştin. Realitatea este totuşi că oamenii se înstrăinează de biserică şi de relaţia mântuitoare cu Domnul. Uneori, ne părăsesc din cauza doctrinei, însă, în majoritatea cazurilor, ei pleacă din alte motive, de regulă din cauza unor dispute personale etc. Indiferent de motivele înstrăinării, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a crea o atmosferă de iubire şi de creştere care să-i ajute pe cei care ni se alătură să rămână între noi, în ciuda conflictelor personale care apar în mod inevitabil.

În acelaşi timp, ar trebui să includem în programul nostru de mărturie personală şi evanghelizare lucrarea pentru foştii membri care nu mai vin la biserică. La o scurtă privire asupra registrelor bisericilor, vom observa probabil că numărul persoanelor înscrise în ele este cu mult mai mare decât al celor care vin la închinare în fiecare Sabat. Numele persoanelor care lipsesc frecvent ar putea constitui obiectul unei lucrări speciale.

4. Studiază 2 Cor. 5:18-20. Contextul diferă de cel în care trăim noi, dar principiul rămâne acelaşi. În ce ar putea consta „slujba împăcării cu Dumnezeu” a celor care L-au urmat odată, dar s-au înstrăinat de El?

2 Corinteni 5

18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Rechemarea foştilor membri este o lucrare specială. Totodată, ea este o lucrare de evanghelizare la fel ca lucrarea pentru persoanele care nu L-au cunoscut pe Hristos. Cuvântul împăcare implică faptul că unitatea şi părtăşia care au existat la început între omenire şi Dumnezeu au fost refăcute prin Isus Hristos. În plus, nouă ne-a fost încredinţată lucrarea de împăcare care cuprinde şi lucrarea pentru cei care au fost cândva membri ai bisericii noastre.

De altfel, am putea afirma că în Matei 10:5,6 Isus i-a trimis pe ucenici să îi cheme înapoi pe membrii naţiunii iudaice care se îndepărtaseră de relaţia mântuitoare cu Domnul lor. Astfel, este foarte potrivit ca noi astăzi să lucrăm pentru acele persoane care au o experienţă trecută specială cu Dumnezeu şi cu biserica Sa.

Matei 10

5. Aceştia sunt cei doisprezece pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel.

Gândeşte-te la cei care au părăsit biserica şi la motivul pentru care au plecat. Există printre ei cineva cu care poţi intra din nou în contact, cu care poţi reface prietenia, căruia îi poţi sluji în vreun fel şi pe care să-l pui iar în legătură cu biserica? Cere în rugăciune o cale de a lucra pentru aceste persoane.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO