Le-a povestit ce făcuse Dumnezeu

Studiul 11

Luni , 11 iunie 2012

 

Se subliniază deseori faptul că secretul înţelegerii şi armoniei dintre oameni este comunicarea eficientă. Observăm că, şi în familia bisericii, raportarea activităţilor şi a rezultatelor lor este o parte vitală a comunicării. În multe biserici se desfăşoară o activitate intensă, dar numai cei implicaţi direct în diferitele domenii de slujire ştiu ce se întâmplă în fiecare domeniu. Din acest motiv, coordonatorii diferitelor activităţi au impresia că interesul oamenilor faţă de lucrarea lor este scăzut. Şi este normal să fie aşa atât timp cât coordonatorii nu vin înaintea bisericii să-şi prezinte obiectivele şi strategiile şi să prezinte raportul activităţii şi rezultatele ei.

2. Cum a reacţionat biserica atunci când a auzit rapoartele misionare prezentate de Pavel? Fapte 21:19-25. Deşi veştile erau bune, în rândul credincioşilor existau semne de îngrijorare. Care era problema? Ce a făcut Pavel? Ce putem învăţa de aici? (Vezi şi 1 Cor. 9:19-23.)

Fapte 21

19. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul Neamurilor prin slujba lui.
20. Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.
21. Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.
22. Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit.
23. Deci fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi care au făcut o juruinţă.
24. Ia-i cu tine, curăţă-te împreună cu ei şi cheltuie tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea.
25. Cu privire la Neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.”

1 Corinteni 9

19. Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.
20. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;
21. cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.
22. Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.
23. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.

Când s-a întors la Ierusalim din călătoria sa misionară, Pavel a prezentat înaintea lui Iacov şi înaintea prezbiterilor un raport despre modul în care Dumnezeu binecuvântase lucrarea sa printre neamuri. În timp ce ascultau experienţele sale, conducătorii bisericii L-au lăudat pe Dumnezeu cu sinceritate. Dar au existat şi opinii divergente şi neînţelegeri, chiar dacă veştile aduse de Pavel au fost bune.

Mulţi dintre iudeii care primiseră Evanghelia mai nutreau încă un simţământ de consideraţie faţă de legea ceremonială şi erau prea grabnici în a face concesii neînţelepte, nădăjduind ca astfel să câştige încrederea conaţionalilor lor, să le îndepărteze prejudecăţile şi să-i câştige la credinţa în Hristos, ca Răscumpărător al lumii. Pavel a înţeles că, atâta vreme cât mulţi dintre membrii cu vază ai bisericii din Ierusalim aveau să continue a nutri o prejudecată împotriva lui, ei aveau să lucreze continuu în vederea nimicirii influenţei lui. Simţea că, dacă printr-o concesie chibzuită i-ar fi putut câştiga pentru adevăr, ar fi înlăturat o mare piedică din calea succesului Evangheliei în alte locuri. Însă el nu era autorizat de Dumnezeu să cedeze atât cât îi cereau ei.” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pag. 405)

Şi astăzi există opinii divergente cu privire la metodele cele mai bune de câştigare a sufletelor. Ce opinii divergente există în biserica ta locală? Ce poţi face pentru a ajuta la găsirea unei soluţii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO