Studiul 11

Marti , 12 iunie 2012

 

Raportarea activităţilor de evanghelizare şi mărturie personală şi a rezultatelor lor nu a fost considerată întotdeauna importantă şi, de aceea, nici nu s-a trecut la efectuarea ei. În general, oamenii acordă importanţă unui lucru în funcţie de valoarea pe care cred că o are. Dacă socotim că este o pierdere de timp şi de energie, atunci nu îi vom acorda mult timp şi multă atenţie. Prin urmare, trebuie să demonstrăm că raportarea este importantă. Membrii bisericii trebuie să vadă ce se urmăreşte prin rapoarte.

Există o diferenţă între raportarea strictă a datelor şi prezentarea modului în care activităţile pe care le reprezintă aceste date contribuie la succesul eforturilor bisericii de a câştiga oamenii pentru Hristos. Celor care prezintă raportul le revine responsabilitatea de a le transmite ascultătorilor entuziasmul şi bucuria succesului adus de lucrarea prezentată în raport.

3. Dacă am elimina toate rapoartele misionare din cartea Faptelor apostolilor, ce informaţii interesante şi încurajatoare am pierde? Fapte 5:14;8:4,12; 11:21; 14:21.

Fapte 5

14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult;

Fapte 8

4. Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.
12. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi femei.

Fapte 11

21. Mâna Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul.

Fapte 14

21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia

Creşterea uimitoare a bisericii primare nu este întâmplătoare. Sub puterea Duhului Sfânt şi cu credinţa că vor avea succes pe baza făgăduinţei lui Isus, credincioşii s-au angajat în lucrare şi au avut rezultate. Atenţia lor s-a îndreptat spre ceea ce trebuia făcut şi spre metoda cea mai bună de lucru. Faptele apostolilor raportează că, prin predicarea Evangheliei, mii de bărbaţi şi femei s-au întors la Domnul şi au fost botezaţi, intrând în programul de ucenicie. Acest fapt subliniază încă o dată importanţa raportării cât mai detaliate posibil a rezultatelor şi a activităţilor. Biblia oferă mai multe detalii despre rezultatele activităţilor de mărturie decât despre activităţile propriu-zise.

Primii misionari au mers pretutindeni şi au predicat despre Isus şi despre Împărăţia Sa. Pe baza rezultatelor raportate şi consemnate, deducem că apelurile adresate ascultătorilor erau puternice. Predicarea şi apelurile lor continue au produs rezultate extraordinare în creşterea bisericii.

Suntem încurajaţi atunci când auzim veşti bune despre eforturile misionare de succes. Cum reacţionăm însă atunci când lucrurile nu merg bine, când planurile noastre par a eşua, când eforturile par zadarnice? Cum ar trebui să reacţionăm? Discutaţi în cadrul grupei Şcolii de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO