Studiul 3

Luni , 16 aprilie 2012

 

Darurile spirituale definesc, într-o anumită măsură, locul pe care îl ocupăm în biserica locală. Cu alte cuvinte, atunci când ne identificăm darurile spirituale descoperim rolul pe care Domnul vrea să îl îndeplinim în colectivul bisericii. Ai fost vreodată solicitat să te implici într-o activitate pentru care nu aveai pasiune şi nici interes? Cunoşti oameni care au acceptat anumite slujbe în biserică, dar, după un timp, le-au abandonat, pentru că nu s-au considerat potriviţi pentru slujba respectivă? Este foarte posibil să fi fost solicitaţi (şi poate că au depus eforturi reale) să se ocupe de o activitate a bisericii pentru care nu aveau nici chemare şi nici daruri. Astfel de lucruri se întâmplă, dar nu trebuie să devină o regulă.

2. Citeşte Faptele 13:1-3. Ce s-a întâmplat în situaţia descrisă aici? Ce ne spune aceasta despre importanţa chemării la o anumită lucrare?

Fapte 13

1. În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.
2. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.”
3. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.

Este semnificativ faptul că Duhul Sfânt este cel care ne cheamă să-I slujim lui Dumnezeu. Barnaba şi Saul au fost chemaţi şi au fost înzestraţi de Duhul Sfânt pentru lucrare. Versetul 2 ne oferă câteva informaţii importante: ei erau deja implicaţi în lucrarea Domnului în momentul în care au fost chemaţi la o anumită activitate. Ştim că este vorba despre o anumită activitate, întrucât Simon şi Manaen nu au fost chemaţi cu acea ocazie.

Înainte de înălţare, Domnul Isus a promis că Duhul Sfânt va coborî la noi pentru a fi Ajutorul nostru. Una dintre sarcinile Sale este aceea de a ne da daruri pentru lucrarea de răspândire a Evangheliei. Prin urmare, dacă El ne dă daruri pentru a îndeplini lucrarea, înseamnă că ele sunt importante şi este necesar să le punem în valoare.

3. Potrivit versetelor următoare, care este lucrarea Duhului Sfânt? Ioan 16:8,13; Faptele 13:4; Romani 8:11; Faptele 1:8.

Ioan 16

8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

Fapte 13

4. Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.
 

Romani 8

11. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.

Fapte 1

8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Când înţelegem motivul pentru care Duhul Sfânt ne dă daruri spirituale, înţelegem cât de vitale sunt ele pentru salvarea acelora cu care urmează să lucrăm.

Unele daruri ni se par mai importante sau mai deosebite, dar nu trebuie să uităm că toate sunt esenţiale pentru viaţa şi misiunea bisericii. Uneori, evangheliştii, predicatorii sau profesorii înzestraţi par a fi oamenii cei mai importanţi, dar adevărul este că şi persoanele înzestrate cu darul de a avea grijă de alţii şi de a forma ucenici sunt la fel de importante.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO