Studiul 3

Duminica , 15 aprilie 2012

 

Dacă îi vei întreba ce daruri spirituale au, membrii bisericii tale vor sta mult pe gânduri până când vor identifica un dar în listele cu daruri spirituale din Biblie, cu toate că mulţi dintre ei au pus deja la lucru darul respectiv. Ei nu au reuşit încă să conştientizeze faptul că au acel dar. Unii, deşi nu s-au străduit să-şi descopere darurile, slujesc cu competenţă în domeniile în care se simt chemaţi şi se bucură de susţinerea bisericii. Adeseori, seminarul de identificare a darurilor spirituale confirmă darurile care au fost deja folosite în slujire. Prin urmare este foarte posibil ca oamenii să-şi pună în valoare un dar spiritual, sub călăuzirea Duhului Sfânt, fără să-l fi identificat cu exactitate. La cealaltă extremă sunt cei care nu se implică în nicio lucrare, pentru că socotesc că nu au primit niciun dar. Pe aceştia este important să îi încurajăm să îşi descopere darurile şi să îşi facă un plan pentru a le pune în valoare.

1. Citeşte 1 Petru 4:10. Ce ne spune versetul acesta despre înzestrarea cu daruri a credincioşilor?

1 Petru 4

10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
 

Am văzut deja că fiecărui credincios i s-a încredinţat o lucrare de slujire şi de aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că Dumnezeu ne va asigura cele necesare pentru a o îndeplini. Aşadar, cei care iau Marea Trimitere ca pe un mandat misionar personal primit din partea lui Dumnezeu vor fi pregătiţi de Duhul Sfânt pentru lucrare. Dumnezeu ştie ce este necesar în locul şi în timpul în care trăim pentru lucrarea de salvare a sufletelor.

Textul din 1 Corinteni 12:11 ne arată că înzestrarea credincioşilor cu daruri spirituale face parte din lucrarea Duhului Sfânt de pregătire a sfinţilor pentru orice lucrare bună (vezi Efeseni 2:10). Duhul Sfânt le împarte credincioşilor daruri spirituale şi totodată, după cum se arată în Faptele apostolilor 1:8, îi împuterniceşte să le folosească.

1 Corinteni 12

11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Efeseni 2

10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

Listele din Biblie cu daruri spirituale sunt diferite. Înţelegem de aici că lista darurilor oferite nu este completă, adică se mai pot adăuga şi alte daruri.

Gândeşte-te la cuvântul „dar”. Ce înseamnă el? Ce îţi spune aceasta despre responsabilitatea de a întrebuinţa darul în lucrarea Domnului (şi nu în alte scopuri)?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO