Studiul 13

Duminica , 25 martie 2012

 

Tabloul condiţiei noastre umane amarnice este zugrăvit cu onestitate şi în mod corect în Scriptură. Dar scriitorii biblici nu au disperat, fiindcă ştiau care avea să fie finalul. Ultimele capitole din cartea lui Isaia şi din Apocalipsa ne asigură că păcatul va fi distrus în curând şi că Împărăţia lui Dumnezeu va fi restaurată. Domnul le-a descoperit profeţilor „lucrurile din urmă”, care aveau să ducă la încheierea istoriei întunecate a lumii noastre. Aceşti profeţi au privit cu deplină seriozitate gravitatea situaţiei, dar au trăit cu speranţă, pentru că le fusese descoperiă rezolvarea.

Dacă ai convingerea că lumea a apărut în mod accidental, probabil crezi şi că sfârşitul va fi la fel. Concepţia aceasta nu le oferă prea multă speranţă celor care trăiesc între un astfel de început şi un astfel de final.

Biblia face referiri frecvente la Geneza 1 şi 2 şi susţine interpretarea istorică literală a acestor două capitole. La creaţiune, nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. De aceea Biblia afirmă că lumea noastră va avea un sfârşit literal. Nici evenimentele sfârşitului nu au fost lăsate la voia întâmplării.

1. Ce legătură face Petru între evenimentele de la începutul istoriei lumii şi cele de la final? Ce mesaj plin de speranţă este aici? 2 Petru 3:1-10

2 Petru 3

1. Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări,
2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri.
3. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor
4. şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!”
5. Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei
6. şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.
7. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.
8. Dar, preaiubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.
9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Între crearea lumii şi re-crearea ei există o relaţie vitală. Când studiem doctrina despre evenimentele finale (escatologia), ne ocupăm cu intervenţiile finale şi definitive ale lui Dumnezeu asupra lumii create de El, care conduc în mod direct la restaurarea Împărăţiei Sale.

Domnul Isus arată clar că începutul şi sfârşitul lucrurilor depind de El. El declară de trei ori în Apocalipsa (Apoc. 1:8; 21:6; 22:13) că El este Alfa şi Omega. Titlul acesta ne trimite cu gândul la puterea şi la omniprezenţa Sa şi la faptul că El a fost prezent la începutul tuturor lucrurilor şi că va fi prezent şi la sfârşitul tuturor lucrurilor. Putem avea încredere în El, indiferent de situaţia în care ne aflăm acum. Chiar dacă uneori lucrurile par haotice, El este întotdeauna lângă noi.

Apocalipsa 1

8. „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

Apocalipsa 21

6. Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Apocalipsa 22

13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”

Unii creştini au renunţat la credinţa în revenirea literală şi fizică a lui Isus şi în restaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, dar cred că noi înşine trebuie să clădim această Împărăţie. Gândeşte-te la momentele din istoria lumii în care oamenii au încercat să facă acest lucru. Ce motive am avea să credem că încercările viitoare de acest gen vor avea şanse mai mari de succes?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO