Studiul 11

Miercuri , 14 martie 2012

 

Cercetătorii Bibliei au fost adeseori impresionaţi de calitatea ei literară de excepţie. Multe colegii seculare au în programă cursuri de Biblie, dar aici Biblia este studiată nu pentru calitatea ei de Cuvânt al lui Dumnezeu, ci pur şi simplu pentru frumuseţea ei literară.

Creştinii au binecuvântarea de a se bucura nu numai de frumuseţea literară a Bibliei, ci şi de adevărurile despre Dumnezeu revelate în Biblie. Totuşi construcţia naraţiunii şi a poeziei (toate fiind inspirate de Duhul lui Dumnezeu, dar scrise în cuvintele profeţilor Săi) ne ajută, în mare măsură, să înţelegem adevărurile pe care acestea le conţin.

Apostolul Pavel foloseşte frecvent în cadrul discursului său teologic complex procedee literare interesante. Bunăoară, în primele 11 capitole din Epistola către romani, Pavel prezintă Evanghelia sub aspect general. Răsfoieşte aceste capitole şi observă subiectele pe care el le îmbină aici.

9. Citeşte Romani 11:33-36. Ce rol joacă acest pasaj?

Romani 11

33. O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34. Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35. Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36. Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Apostolul procedează aici la fel ca un alpinist care ajunge în vârful unui munte înalt: după ce admiră imaginea panoramică a istoriei mântuirii, izbucneşte în strigăte de laudă. Înainte să treacă la implicaţiile practice ale Evangheliei, Pavel se închină.

Pavel apelează la această structură artistică subtilă de câteva ori în epistolele sale – el împleteşte argumentele teologice complexe cu lauda la adresa lui Dumnezeu, iar, în final, trece la sfaturile practice.

Şi cartea Apocalipsa foloseşte un mozaic impresionant de procedee artistice, prin care Dumnezeu înfăţişează istoria mântuirii. Cuvintele, expresiile şi temele împrumutate de la alţi scriitori biblici se împletesc, realizând o ţesătură cu totul nouă. Stilul acestei ultime cărţi a Bibliei este foarte diferit de cel întâlnit la Pavel şi la alţi scriitori ai Evangheliei, creând un tablou panoramic, structurat în jurul a şapte scene ale Sanctuarului ceresc, fiecare dintre ele oferind o apropiere tot mai mare de curţile cereşti.

Dumnezeu ar fi putut să-i ofere lui Ioan un document istoric standard pentru a descrie cursul istoriei mântuirii. Însă El a preferat să ne ofere câteva reprezentări simbolice uluitoare, care înfăţişează derularea marii lupte dintre Hristos şi Satana şi care vin să dezvolte scenele apocaliptice impunătoare, oferite anterior de Daniel şi de Ezechiel.
Imaginează-ţi cum ar fi să citeşti Biblia doar ca pe un text literar. Ce lecţii putem desprinde de aici despre tendinţa omului de a neglija adevărul, cu toate că îi este pus la îndemână?

Imaginează-ţi cum ar fi să citeşti Biblia doar ca pe un text literar. Ce lecţii putem desprinde de aici despre tendinţa omului de a neglija adevărul, cu toate că îi este pus la îndemână?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO