Studiul 2

Joi , 12 ianuarie 2012

 

8. Ce făgăduinţe se găsesc în textele următoare? Is. 65:17; 66:22; 2 Petru 3:13; Apoc. 21:4. Ce legătură au ele cu modelul biblic al creaţiunii, aşa cum este ea descrisă în primele capitole din Geneza?

Isaia 65

17. Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.

Isaia 22

22. Căci, după cum cerurile cele noi şi pământul cel nou, pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul – aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.

2 Petru 3

13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Apocalipsa 21

4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

   Speranţa creştină se bazează pe făgăduinţa unui cer nou şi a unui pământ nou, un cer şi un pământ în care nu va mai exista devastarea adusă de păcat. Fără această speranţă, fără această făgăduinţă, nu mai rămâne să sperăm în nimic. Făgăduinţa vieţii veşnice este frumoasă, dar vrem să trăim veşnic într-o lume în care nu vor mai fi ororile, suferinţele şi dezamăgirile din lumea aceasta. Viaţa veşnică într-o lume în care suferinţa este mai degrabă regula decât excepţia este mai rea decât moartea veşnică ce îi aşteaptă pe cei nemântuiţi!
   

   Toate aceste gânduri ne conduc la câteva întrebări foarte interesante referitoare la originea vieţii şi la modul în care a procedat Domnul „la început”, când „a făcut cerurile şi pământul” (lucrare descrisă atât de frumos în Geneza 1 şi 2 ). La drept vorbind, dacă Dumnezeu a ales o dată evoluţia pentru a crea lumea noastră, de ce să nu o mai aleagă încă o dată pentru a o re-crea? Dacă El a folosit aceste mijloace când a creat cerurile şi pământul, de ce să nu le folosească şi pentru a crea ceruri noi şi un pământ nou?
   

   Absurditatea ideii ca Dumnezeu să folosească evoluţia pentru a re-crea cerurile şi pământul, este o dovadă în plus care arată cât de absurdă este ideea că El ar fi creat lumea în felul acesta! Crucea, mântuirea şi făgăduinţa unui cer nou şi a unui pământ nou sunt teme inseparabil legate de relatarea literală din Geneza.
   

   Încearcă să-ţi imaginezi cum arăta lumea în frumuseţea ei iniţială. Apoi imaginează-ţi cum va arăta atunci când va fi creată din nou. Nu putem cuprinde nici cu mintea, nici cu sufletul frumuseţea neîntrecută a lumii noi. De ce îşi pierd valoarea toate lucrurile din lumea aceasta, dacă pierdem împlinirea făgăduinţelor care ne-au fost făcute?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO