Studiul 10

Duminica , 4 decembrie 2011

1. Ce afirmă Pavel cu privire la libertatea noastră şi la posibilitatea de a o pierde? Gal. 4,31; 5,1

Galateni 4

31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Galateni 5

1. Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.

Ca un comandant de armată care le ordonă soldaţilor lui debusolaţi să se regrupeze, Pavel îi îndeamnă pe galateni să nu renunţe la libertatea lor în Hristos. Tonul puternic şi apăsat face ca îndemnul lui să ne atragă atenţia. Se pare că aceasta a fost şi intenţia lui Pavel. Versetul acesta este legat din punct de vedere tematic de versetele anterioare şi de cele imediat următoare, dar lipsa cuvintelor de legătură în originalul grecesc ne determină să deducem că Pavel a intenţionat ca acest verset să ne sară în ochi, să fie ca un panou publicitar uriaş. Libertatea în Hristos este esenţa argumentaţiei lui, iar galatenii se aflau în pericolul de a renunţa la ea.

2. Ce expresii foloseşte Pavel pentru a ne ajuta să înţelegem ce a făcut Hristos pentru noi? Gal. 1,3.4; 2,16 şi 3,13?

Galateni 1

3. Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos!
4. El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.

Galateni 2

16. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Galateni 3

13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

Cuvintele lui Pavel, „Hristos ne-a izbăvit, ca să fim slobozi” (Gal. 4,31), ne lasă să înţelegem că el are în minte o analogie. Formula folosită aici este asemănătoare cu formula folosită la eliberarea sacră a sclavilor (manumisiunea). Sclavii nu aveau drepturi legale şi se credea că o zeitate putea să le cumpere libertatea, iar ei, ca mulţumire, erau luaţi în posesie de zeul respectiv, dar erau totuşi liberi. Bineînţeles că, în practică, actul acesta era o înşelăciune; sclavul era cel care aducea bani în vistieria templului pentru a obţine libertatea. Putem lua ca exemplu formula scrisă pe una dintre cele aproape o mie de inscripţii descoperite în templul lui Apollo din Delphi, inscripţii care datează din anii 201 î.Hr. – 100 d.Hr.: „Pentru libertate, zeul pitian Apollo a cumpărat de la Sosibus din Amphissa o sclavă al cărei nume este Nicaea… Însă Nicaea i-a încredinţat plata lui Apollo pentru eliberare.” – Ben Witherington III, Grace in Galatia, pag. 340

Între formula aceasta şi exprimarea lui Pavel există o asemănare de bază, dar şi o deosebire fundamentală. La Pavel, nu există nicio înşelăciune. Nu noi am oferit preţul pentru cumpărarea libertăţii (1 Cor. 6,20; 7,23). Era mult prea mare ca să-l putem plăti. Noi nu aveam puterea de a ne salva singuri, dar Isus a făcut ce nu puteam face noi. El a plătit, suferind pedeapsa pentru păcatele noastre şi eliberându-ne de sub condamnare.

1 Corinteni 6

20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 7

23. Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi, dar, robi oamenilor.

Priveşte la viaţa ta. Ai crezut vreodată că ai putea să te mântuieşti singur? Ce îţi spune răspunsul la această întrebare despre recunoştinţa pe care ar trebui să o manifeşti faţă de Isus pentru ceea ce a făcut pentru noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO