Studiul 3

Vineri , 14 octombrie 2011

Pentru studiul suplimentar asupra subiectului unităţii şi diversităţii în biserică, citeşte din Ellen G. White, Selected messages, „Explicarea unor declaraţii timpurii”, vol. 1, pag. 75; Slujitorii Evangheliei, „Tactul”, pag. 117-119.

Chiar şi cei mai buni dintre oameni, dacă sunt lăsaţi în voia lor, vor face greşeli grave. Cu cât i se încredinţează mai multe responsabilităţi cuiva, cu cât este mai înaltă autoritatea de a dicta şi de a controla, cu atât mai multe greşeli va comite agentul uman, ducând la pervertirea minţilor şi a inimilor, dacă nu umblă cu grijă pe calea Domnului. În Antiohia, Petru nu a reuşit să respecte principiul integrităţii. Pavel a fost nevoit să se opună deschis influenţei sale distructive. Lucrul acesta este consemnat, pentru ca alţii să profite de el şi pentru ca lecţia aceasta să fie o avertizare solemnă pentru bărbaţii din poziţii înalte, ca să nu cadă la examenul integrităţii, ci să respecte îndeaproape principiul.” – Comentariile Ellen G. White, în Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 1108

Întrebări pentru discuţie

1. Celor mai mulţi oameni nu le plac confruntările, însă ele sunt uneori necesare. În ce circumstanţe ar trebui ca biserica să condamne abaterea de la adevăr şi să îi disciplineze pe cei care refuză să accepte corecţia?

2. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea creşte permanent la nivel mondial şi se diversifică tot mai mult. Ce paşi concreţi poate face biserica pentru a se asigura că nu se va pierde unitatea în contextul acestei diversităţi? Cum putem învăţa să acceptăm şi să ne bucurăm de diversitatea de culturi şi de tradiţii din mijlocul nostru şi, în acelaşi timp, să păstrăm unitatea?

3. Când ducem Evanghelia într-o altă cultură, ce elemente esenţiale nu ar trebui să se schimbe şi ce elemente ar trebui să se schimbe? Cum învăţăm să facem distincţie între ceea ce trebuie păstrat şi ceea ce trebuie eliminat (dacă e necesar)?

Rezumat: Insistenţa unor creştini iudei asupra ideii că neamurile trebuiau să accepte circumcizia pentru a deveni adevăraţi urmaşi ai lui Hristos, constituia o ameninţare serioasă la adresa unităţii bisericii primare. În loc să lase ca problema aceasta să separe biserica în două mişcări distincte, apostolii au conlucrat, în ciuda conflictelor dintre ei, pentru a se asigura că trupul lui Hristos rămâne unit şi credincios adevărului Evangheliei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO