„Ca dobitoacele pe care le tai”

Studiul 7

Marti , 9 august 2011

După cum am văzut ieri şi după cum ştim prea bine, lumea este plină de nedreptate şi de abuzuri. O parte relativ mică din populaţia globului trăieşte în belşug, în timp ce marea majoritate se luptă să supravieţuiască. Prăpastia dintre bogaţi şi săraci creşte necontenit, iar ceea ce e mai grav este faptul că unii se îmbogăţesc prin exploatarea celor săraci. În Biblie, Domnul a avertizat împotriva exploatării şi a nedreptăţirii altora. Cei care se fac vinovaţi de oprimare, care nu-şi regretă faptele şi nu renunţă la ele, vor da socoteală în ziua judecăţii.

5. Ce completare aduce Psalmul 49 la tema abordată ieri? Care este mesajul lui? Ce referire face la Evanghelie? Despre ce speranţă vorbeşte în final?

Psalmul 49

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core.) Ascultaţi lucrul acesta, toate popoarele, luaţi aminte, toţi locuitorii lumii:
2. mici şi mari, bogaţi şi săraci!
3. Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte, şi inima mea are gânduri pline de judecată.
4. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt insuflate, îmi încep cântarea în sunetul harpei.
5. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei?
6. Ei se încred în avuţiile lor şi se fălesc cu bogăţia lor cea mare.
7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.
8. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.
9. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul.
10. Da, îl vor vedea: căci înţelepţii mor, nebunul şi prostul deopotrivă pier şi lasă altora avuţiile lor.
11. Ei îşi închipuie că veşnice le vor fi casele, că locuinţele lor vor dăinui din veac în veac, ei, care dau numele lor la ţări întregi.
12. Dar omul pus în cinste nu dăinuie, ci este ca dobitoacele care se taie.
13. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum şi cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. – (Oprire)
14. Sunt duşi ca o turmă în Locuinţa morţilor, îi paşte moartea, şi în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare: li se duce frumuseţea, şi Locuinţa morţilor le este locaşul.
15. Dar mie, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din Locuinţa morţilor, căci mă va lua sub ocrotirea Lui. – (Oprire)
16. Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva şi când i se înmulţesc vistieriile casei;
17. căci nu ia nimic cu el când moare: vistieriile lui nu se coboară după el.
18. Să se tot creadă omul fericit în viaţă, să se tot laude cu bucuriile pe care şi le face,
19. căci tot în locuinţa părinţilor săi va merge şi nu va mai vedea lumina niciodată.
20. Omul pus în cinste, şi fără pricepere, este ca dobitoacele pe care le tai.

Ne este atât de la îndemână să ne lăsăm absorbiţi de lumea aceasta, mai ales când posedăm foarte multe lucruri şi suntem bogaţi! Dar, după cum afirmă psalmistul şi după cum ştim cu toţii, lucrurile din lumea aceasta sunt efemere, trecătoare, pieritoare. Peste noapte, tot ce te-ai străduit să obţii, tot ce este important pentru tine, toate lucrurile pentru care ai muncit îţi pot fi luate, le poţi pierde sau pot fi distruse. Trăim cu toţii pe marginea unei prăpăstii. Din fericire, după cum arată acest psalm şi după cum confirmă întreaga Biblie, viaţa aceasta nu este totul.

6. Care este mesajul din versetele 7-9? Ce ni se spune despre răscumpărare?

Psalmul 49

7. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu preţul răscumpărării.
8. Răscumpărarea sufletului lor este aşa de scumpă, că nu se va face niciodată.
9. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul.

Ţi se întâmplă să fii invidios pe cei care au mai mult decât tine? De ce este important să Îi predai Domnului aceste simţăminte? Cum îţi afectează ele viaţa spirituală, relaţia cu Dumnezeu, credinţa în general? Cum te ajută concentrarea atenţiei asupra jertfei Domnului Hristos şi asupra mântuirii să scapi de tirania invidiei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO