Studiul 7

Miercuri , 10 august 2011

7. Ce simboluri foloseşte scriitorul în Ps. 141,2? La ce ne trimite el cu gândul?

Psalmul 141

2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!

Toate serviciile din Sanctuarul Vechiului Testament aveau în centru conceptul de jertfă. Deşi vrăjmaşul sufletelor l-a pervertit mult, până acolo încât oamenii au ajuns să-şi sacrifice copiii pentru a-i îmbuna pe zeii mânioşi, sistemul de jertfe avea menirea de a arăta spre moartea Domnului Isus în locul omenirii. El trebuia să arate că faptele noastre nu ne pot mântui, că preţul păcatului este viaţa unei victime nevinovate, că Domnul are un plan pentru iertarea, curăţirea şi acceptarea păcătoşilor prin harul Său.

De aceea, nu este de mirare că mulţi psalmi, atât de întrebuinţaţi de evrei în închinare, apelează la simboluri şi ilustraţii din serviciile Sanctuarului. Vezi Ps. 30,2; 43,4; 51,19; 54,6; 118,27; 134,2; 141,2.

Psalmul 30

2. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.

Psalmul 43

4. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria şi veselia mea şi Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

Psalmul 51

19. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.

Psalmul 54

6. Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;

Psalmul 118

27. Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!

Psalmul 134

2. Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul

Psalmul 141

2. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea Ta, şi ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele!

Meditează la serviciile îndeplinite în Sanctuar: aducerea animalelor ca jertfă, slujirea preoţilor, obiectele din curte, din Sfânta şi din Sfânta Sfintelor. Ce adevăruri sacre despre lucrarea Domnului Isus pentru noi ilustrează acest sistem pământesc şi trecător? De ce sunt ele importante pentru închinarea noastră?

8. Cum face Pavel legătura între Psalmul 40,8 şi sistemul de jertfe? Ps. 40,6-8; Evrei 10,1-13.

Psalmul 40

6. Tu nu doreşti nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.
7. Atunci am zis: „Iată-mă că vin! – în sulul cărţii este scris despre mine –
8. vreau să fac voia Ta, Dumnezeule!” Şi Legea Ta este în fundul inimii mele.

Evrei 10

1. În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.
2. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţaţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?
3. Dar aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
4. căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.
5. De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos; ci Mi-ai pregătit un trup;
6. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat.
7. Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”
8. După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),
9. apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
10. Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos o dată pentru totdeauna.
11. Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele,
12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
13. şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.

Ideea este aceea că noi primim mântuirea prin Hristos, şi nu prin moartea animalelor. Adevărata iertare de păcat este oferită numai prin Hristos. Sistemul pământesc nu a fost decât un precursor al lucrării Sale în favoarea omenirii. Pavel le spunea ascultătorilor lui (în marea lor majoritate, evrei care credeau în Isus) să îşi abată privirea de la sistemul pământesc şi să îşi îndrepte atenţia şi închinarea spre Mântuitorul. Cu alte cuvinte, Sanctuarul de pe pământ arăta spre Hristos, iar ei trebuiau să lase în urmă simbolurile care arătau spre realitatea lucrării îndeplinite de Domnul Isus pentru ei în Sanctuarul ceresc, după ce S-a dat ca jertfă de ispăşire.

Cum ne putem feri să transformăm închinarea şi obiectele legate de închinare într-un scop în sine? Ce putem face pentru ca toate aspectele închinării noastre să arate spre Mântuitorul şi spre lucrarea Sa pentru noi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO