Studiul 3

Miercuri , 13 aprilie 2011

După cum se ştie, Adam şi Eva au căzut la test, deşi a fost un test simplu. Rezultatele au fost mai mult decât tragice. Cuvântul tragic nu transmite în întregime consecinţele teribile ale neascultării părinţilor noştri.

6. Care a fost, la început, experienţa prin care au trecut Adam şi Eva (care confirma cuvintele lui Satana din versetul 5)? Ce înseamnă că „li s-au deschis ochii”? Care au fost urmările neascultării lor? Geneza 3,6-11

Geneza 3

5. dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”

Ochii li s-au deschis într-adevăr, exact aşa cum le spusese Satana, numai că acum au văzut lumea şi realitatea cu totul altfel. În aceste versete este reluată tema goliciunii. Ea este motivul dominant al pasajului. Pierderea inocenţei, păcatul lor şi noile lor raporturi cu Dumnezeu şi unul cu altul sunt exprimate prin tema conştientizării goliciunii.

De asemenea, să observăm întrebarea pe care le-a pus-o Domnul: „Cine ţi-a spus că eşti gol?” (vers. 11). Înţelegem deci că ei nu conştientizaseră până atunci, în inocenţa lor, că sunt goi, ci li se părea firesc să fie aşa şi nici nu se gândiseră la lucrul acesta. Acum nu numai că se gândeau la lucrul acesta, ci erau copleşiţi de ruşine din această cauză.

7. Ce au făcut Adam şi Eva când „au cunoscut că sunt goi”? vers. 7. Care este semnificaţia acestei reacţii?

Adam şi Eva se ascund în spatele unor tufe, uluiţi de „noua” lor înfăţişare şi speriaţi de venirea Domnului. Căutând o cale de a se acoperi, s-au gândit că frunzele de smochin ar putea fi cele mai potrivite. Avem aici prima lecţie despre îndreptăţirea prin fapte: oamenii încearcă să rezolve problema păcatului prin propriile lor fapte. Eforturile lor ni se par deplorabile, dar ale noastre sunt mai vrednice de admirat?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO