Studiul 3

Joi , 14 aprilie 2011

8. Ce fel de haine au primit Adam şi Eva după păcat? Gen. 3,21

Geneza 3

21. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

Ieri am studiat reacţia lui Adam şi a Evei faţă de păcatul lor. Astăzi vom analiza reacţia lui Dumnezeu. Textul biblic de mai sus ne oferă, într-un anumit sens, o prefigurare a mesajului Evangheliei.

În primul rând, observăm că haina din frunze de smochin, făcută de Adam şi de Eva, nu era adecvată. Dacă ar fi fost, atunci nu mai era necesar să moară nişte animale nevinovate, ca ei să fie acoperiţi cu pielea acestora. Tot la fel, toate eforturile noastre de a păzi Legea suficient de bine, ca să fim mântuiţi, sunt inadecvate. Dacă ar fi fost adecvate, atunci nu ar fi fost nevoie ca Hristos să moară pentru noi. Frunzele de smochin au costat mai puţin şi au durut mai puţin decât moartea unor animale nevinovate. Tot la fel, faptele noastre ar costa mai puţin decât moartea Fiului lui Dumnezeu. Însă nici frunzele de smochin, nici faptele noastre nu sunt îndeajuns; de aceea a trebuit ca Domnul Isus să moară pentru noi; de aceea a trebuit să fie jertfite animale nevinovate. Altfel nu se putea!

În al doilea rând, care este deosebirea esenţială dintre frunzele de smochin şi pielea de animal? Ce presupune haina din piele, spre deosebire de haina din frunze? Răspunsul este, bineînţeles, sacrificiul, sângele. Aceasta ne ajută să înţelegem cum apare Evanghelia în Geneza 3,21 (vezi şi Lev. 17,11; Apoc. 12,11; 1 Petru 1,18.19; Evr. 9,22).

Leviticul 17

11. Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.

Apocalipsa 12

11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

1 Petru 1

18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Evrei 9

22. Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu este iertare.

În al treilea rând, probabil că partea cea mai impresionantă a textului este ultima parte, în care se spune că El „i-a îmbrăcat cu ele” (Gen. 3,21). Textul ebraic este clar: Domnul este Cel care i-a îmbrăcat în hainele de piele. A fost acţiunea Sa. Ceea ce a făcut El a reuşit să acopere ruşinea goliciunii lor. După cum am văzut ieri, consecinţa imediată a păcatului lor a fost conştientizarea goliciunii; însă acum Dumnezeu rezolvă această problemă, îmbrăcându-i El Însuşi cu haine făcute din pielea animalelor jertfite. Textul ne spune numai că le-a dat haine din piele; nu ne spune din ce fel de piele. Dar nu este greu să ghicim. (Vezi Gen. 22,8; Ioan 1,36; 3,16.)

Geneza 22

8. „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte

Ioan 1

36. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Prin urmare, Domnul le-a descoperit încă de la început Planul de Mântuire. Păcatul lui Adam şi al Evei a fost oribil, dar nu a fost mai mare decât puterea lui Dumnezeu de a mântui din păcat, un lucru pe care nu trebuie să-l uităm niciodată.

Meditează la făgăduinţa frumoasă a mântuirii prin credinţa în Isus. Meditează la promisiunea că mântuirea noastră este asigurată prin ceea ce a făcut El pentru noi şi nu prin ceea ce putem face noi. Cum poate această făgăduinţă să devină centrul şi temelia vieţii şi experienţei tale cu Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO