STUDIUL 3

Joi ,13 ianuarie 2011

8. Prin ce cuvinte descrie Petru comportamentul Domnului Isus? Fapte 10,38

Fără îndoială, Domnul nostru a dus o viaţă neegoistă. El Şi-a întrebuinţat toată energia pentru a le sluji altora, pentru a le aduce alinare prin cuvintele Sale şi prin puterea Sa vindecătoare. El nu a folosit niciodată puterile divine pentru El Însuşi. Lucrul acesta l-a impresionat pe Petru atât de mult, încât atunci când a vorbit despre Isus, a folosit următoarele cuvinte: El „umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de Diavolul” (vers. 38).

În majoritatea cazurilor, problemele legate de locul de muncă, de relaţiile cu ceilalţi sau de bani se datorează unor motive egoiste. De aceea, o metodă bună de a elimina stresul este îndreptarea atenţiei spre ceilalţi (şi nu spre noi înşine). Cei care se oferă să lucreze ca voluntari sau care participă la proiecte comunitare etc., declară că se simt mult mai bine şi se simt mai satisfăcuţi decât cei care nu se implică în astfel de activităţi.

9. Citeşte Gal. 6,2, Fil. 2,4 şi Ioan 15,13. Ce mesaj desprindem din aceste versete?

Galateni 6

2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

Filipeni 2

4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

Ioan 15

13. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.

John D. Rockefeller (1839-1937) ne-a oferit un exemplu de combatere a stresului prin abaterea atenţiei de la noi înşine şi prin concentrarea asupra nevoilor celor din jur. Până în 1897, compania lui, Standard Oil, opera aproape 90% din rafinăriile din Statele Unite. La vârsta de 50 de ani, a ajuns cel mai bogat om în viaţă. Însă, în 1891, a căzut în depresie şi a fost la un pas de moarte. Totuşi şi-a recăpătat sănătatea în numai câteva luni.

Ce anume a făcut? Pe lângă o dietă simplă, odihnă şi exerciţiu, el a luat hotărârea să-şi doneze toată averea şi să se ocupe tot restul vieţii cu acte de caritate. La începutul secolului XX, averea lui se ridica la aproape 900 de milioane de dolari. La moartea sa, averea lui a fost evaluată la 26 milioane de dolari. Donaţiile lui au ajuns la oamenii din toată lumea. În ceea ce-l priveşte, Rockefeller a mai trăit fericit încă peste 40 de ani, adică până la vârsta de 97 de ani.

Ai experimentat binecuvântarea care vine din a le sluji altora? Ce-ar fi dacă te-ai ruga şi te-ai strădui să faci mai mult în această privinţă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO