Metoda lui Isus de combatere a stresului

STUDIUL 3

Miercuri ,12 ianuarie 2011

Odată cu apariţia telefonului mobil, după 1990, un pastor adventist bătrân a spus: „Nu îmi voi cumpăra niciodată aşa ceva! Când vizitez bisericile şi ascult problemele oamenilor, obosesc şi mă întristez. Dar, când mă întorc în maşină, mă liniştesc. Dacă mi-aş lua telefon mobil, nu aş avea linişte nici măcar în maşină!” Toţi urmaşii lui Hristos au nevoie să găsească un loc liniştit, unde să se roage şi să asculte vocea lui Dumnezeu prin intermediul Cuvântului Său scris.

6. Citeşte Marcu 6,31. Ce lecţie învăţăm din acest verset? Cât de des mergi într-un loc liniştit şi te odihneşti? Sau îţi găseşti mereu o scuză?

Marcu 6

31. Isus le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce.

Referindu-se la Domnul Isus, Ellen White scria: „Clipele Lui fericite erau atunci când era singur cu Dumnezeu şi cu natura. De câte ori avea ocazia, Se retrăgea din locul muncii Sale, pentru a merge în câmpii, să mediteze în văile înverzite, pentru a fi în strânsă legătură cu Dumnezeu, pe colinele munţilor sau printre copacii pădurii. De multe ori, zorile dimineţii Îl găseau în vreun loc retras, meditând, cercetând Scripturile sau rugându-Se. Din aceste răstimpuri de linişte, pornea apoi spre casă, unde Îşi relua lucrările şi dădea pildă de muncă plină de răbdare.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 90

7. Ce alt loc de refugiu mai avea Domnul Isus? Mat. 21,17; Marcu 11,11

Matei 21

17. Şi, lăsându-i, a ieşit afară din cetate şi S-a îndreptat spre Betania şi a mas acolo.

Marcu 11

11. Isus a intrat în Ierusalim şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei doisprezece.

Oamenii pot fi atât o sursă de stres, cât şi o sursă de linişte. Isus Îşi găsea liniştea în preajma prietenilor Lui, Lazăr, Marta şi Maria, care Îl încurajau şi Îi arătau afecţiune. „Inima Lui era prinsă într-o puternică legătură de iubire faţă de familia din Betania. … Adesea, când era obosit, însetat după o părtăşie omenească sinceră, El găsea adăpost în familia aceasta paşnică. … Mântuitorul preţuia o casă liniştită şi nişte ascultători interesaţi. El avea nevoie de duioşia, curtenia şi iubirea oamenilor.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 524

Cum poţi aplica în viaţa ta metoda lui Isus pentru combaterea stresului? Ce sfat i-ai oferi unei persoane care locuieşte departe de natură? Sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi casă cu toţi membrii familiei lărgite? La cine apelezi (dintre prieteni/rude) atunci când eşti descumpănit şi ai nevoie de suport emoţional?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO