2. De ce îi era frică lui Avram? Care erau motivele întemeiate ale fricii lui? Gen. 15,1-3

Dumnezeu l-a chemat pe Avram şi i-a făgăduit că îl va face un neam mare. Însă anii treceau şi, neavând un moştenitor, Avram a început să se frământe, devenind extrem de îngrijorat. Versetele 2 şi 3 ne dezvăluie temerea lui principală: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu”. Atitudinea aceasta este urmarea firească a dorinţei noastre de perpetuare, a dorinţei de a avea urmaşi prin care influenţa noastră să dăinuie.

Răspunsul lui Dumnezeu la îngrijorările lui Avram a fost acesta: „Nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare” (Gen. 15,1). Viitorul vieţii noastre şi chiar viitorul de după moartea noastră se află în mâinile Tatălui nostru ceresc. El ştie că una dintre cele mai mari nevoi ale noastre este eliberarea de îngrijorare, iar dorinţa Sa este să fim mulţumiţi în prezent şi să privim viitorul cu încredere.

3. În ce situaţii a rostit Domnul cuvintele „Nu te teme”?

Deut. 31,8
2 Cron. 20,17
Luca 21,9
Ioan 14,27

Îngrijorarea este o stare de nelinişte cu privire la necunoscut, cu privire la evenimente presupuse a se întâmpla în viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Aceste presupuse evenimente nu există deocamdată decât în mintea noastră. Cu toate acestea, simptomele îngrijorării sunt foarte reale, atât din punct de vedere emoţional, cât şi psihic, şi pot fi foarte dureroase. Nu este de mirare că Domnul vrea să ne elibereze de ele!

Cum poţi să aplici cuvintele Domnului: „Nu te teme!”, în orice situaţie prin care treci? Cum poţi să-ţi aduci aminte mereu că, indiferent de problemele cu care te confrunţi, Dumnezeu este mai puternic şi mai mare şi te iubeşte foarte mult?

Geneza 15

1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”
2. Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”
3. Şi Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, şi slujitorul născut în casa mea va fi moştenitorul meu.”

Deutoronom 31

8. Domnul însuşi va merge înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te teme şi nu te înspăimânta!”

2 Cronici 20

17. Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaţi-vă, staţi acolo şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi; mâine, ieşiţi-le înainte, şi Domnul va fi cu voi!”

Luca 21

9. Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.”

Ioan 14

27. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO