4. Cum i-a încurajat Domnul Isus pe ucenici? Ioan 14,1.2. Ce eveniment a avut loc imediat după aceea? Spre ce le-a îndreptat El gândurile?

Cuvintele acestea ne inspiră încredere în Tatăl şi în Domnul Isus, ca să nu ne mai îngrijorăm de relele care ni s-ar putea întâmpla în viitor. Domnul a îndreptat atenţia ucenicilor spre Împărăţia pe care o pregătea pentru ei. Orice ni s-ar întâmpla aici şi oricare ar fi necazurile prin care trecem, ne aşteaptă o Împărăţie veşnică. De aceea, aveţi încredere în Mine şi în făgăduinţele Mele, spune Isus. Acesta este mesajul Său pentru noi astăzi!

În şedinţele de consiliere, clienţilor li se cere să arate ce ar face în anumite situaţii concrete de viaţă pentru a-şi păstra încrederea şi respectul faţă de ei înşişi. Ei învaţă cum să-şi stăpânească gândurile, când au tendinţa să se îngrijoreze, şi să le îndrepte spre subiecte care inspiră încredere, precum şi diferite tehnici de relaxare şi de respiraţie, pe care să le aplice în situaţiile critice. Strategiile acestea se bucură de un oarecare succes, însă ele se bazează pe ideea câştigării încrederii în noi înşine pentru reducerea anxietăţii. Dar lucrul cel mai important, soluţia reală este să învăţăm să ne încredem în Dumnezeu.

5. Ce spune psalmistul despre încrederea în Dumnezeu şi despre încrederea în om? Ps. 118,8.9

Oamenii sunt capricioşi şi nestatornici, dar Dumnezeu nu Se schimbă şi nu Îşi ia cuvântul înapoi. Regele Italiei şi cel al Boemiei i-au promis lui Ian Hus protecţia lor. Însă şi-au călcat cuvântul şi Hus a fost martirizat. Şi regele Carol I i-a trimis unui om de stat englez, Thomas Wentworth, un document în care a scris: „Pe cuvântul regelui că nu vei avea nimic de suferit în ceea ce priveşte viaţa, onoarea sau averea”. La scurt timp însă, regele a semnat un decret în care se hotăra moartea acelui om.

6. Ce ne spune Domnul Isus în Matei 18,3?

Copiii mici trebuie să înveţe să se încreadă în mama lor sau în persoana care îi creşte. Atunci, vor fi mulţumiţi de lumea din jur şi încrezători în viitor. Domnul ne cere să ne raportăm la El aşa cum se raportează un copil la mama lui: să Îl lăsăm să ne mângâie şi să ne arate dragostea Sa.

Cum te ajută experienţele tale din trecut, situaţiile în care Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunile şi ţi-a purtat de grijă, să ai o încredere sporită în El când treci prin încercări şi eşti ispitit să te îngrijorezi?

__________________________________________________________________________________________________

Ioan 14

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.
2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

__________________________________________________________________________________________________

Psalmi 118

8. Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
9. mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

__________________________________________________________________________________________________

Matei 18

3. şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

__________________________________________________________________________________________________


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO