Citeşte Geneza 3,6-10. Este dificil să înţelegem ce au simţit Adam şi Eva în momentul în care au cunoscut frica pentru prima dată, întrucât niciunul dintre noi nu ne mai amintim când am trăit pentru prima dată această emoţie. Psihologii au confirmat că bebeluşilor le este frică încă din primele zile de viaţă, în principal de foame şi de zgomotele puternice. Copiii mai mari şi adolescenţii au temeri diverse: le este teamă de animale, de întuneric, de singurătate; de diverse lucruri legate de şcoală, de despărţirea de părinţi; le este teamă că nu vor creşte sau că vor fi respinşide colegii lor. Şi adulţii au neliniştile lor, legate în general de împrejurările specifice vieţii lor: le este teamă că nu vor găsi un partener de viaţă potrivit, că nu vor găsi un loc bun de muncă, le este frică de atacuri teroriste, de boli cronice sau fatale, de violenţa fizică, de moarte etc.

Ellen White spune că, după ce Adam a mâncat din fructul interzis, „gândul păcătuirii l-a umplut de groază” şi că temperatura blândă din Eden părea acum că îngheaţă perechea vinovată. În suflet, le-a rămas „simţământul păcatului, o teamă pentru viitor, o goliciune a sufletului”. – Patriarhi şi profeţi, pag. 57

1. Citeşte următoarele făgăduinţe legate de frică şi de îngrijorare. Identifică motivele pentru care nu trebuie să ne îngrijorăm.

Ps.23,4
Prov.1,33
Hagai2,5
1Petru3,14
1Ioan4,18.19

Frica şi îngrijorarea sunt frecvent întâlnite. Ele sunt nişte emoţii distructive şi dureroase. Între simptomele obişnuite ale îngrijorării se includ neliniştea, spaima, insomnia, tremurăturile, încordarea, durerile de cap, extenuarea, ameţeala, palpitaţiile, respiraţia greoaie, transpiraţia, dificultatea de concentrare şi hipervigilenţa. Îngrijorarea poate fi însoţită şi de atacuri de panică. Dumnezeu vrea să ne elibereze de aceste simţăminte nedorite şi ne invită să ne încredem în El.

Care sunt lucrurile de care îţi este frică cel mai tare? De ce? Este frica ta întemeiată? Ce paşi practici poţi face pentru a îndepărta din viaţa ta lucrurile de care îţi este frică sau pentru a reduce sentimentul de frică?

Geneza 3

6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.
7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”

Psalmi 23

4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

Proverbe 1

33. dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

Hagai 2

5. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, când aţi ieşit din Egipt, şi Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeţi!”

1 Petru 3

14. Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nicio teamă de ei şi nu vă tulburaţi!

1 Ioan 4

18. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.
19. Noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO