Soluţia lui Dumnezeu pentru îngrijorare

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Gen. 3,6-10; 15,1-3; Ioan 14,1.2; Mat. 6,25-34; 18,3; Fil. 4,11.12.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5,7)

Scriptura este plină de versete în care se găsesc cuvinte precum frică, îngrijorare, mânie, spaimă şi groază. Multe texte se referă la lucrurile cu privire la care oamenii îşi fac griji sau de care le este frică; altele cuprind făgăduinţele lui Dumnezeu pentru cei cărora le este frică sau pentru cei care sunt îngrijoraţi. Mesajul „Nu te teme” este subliniat, iar şi iar, în întreaga Scriptură.

Şi de ce nu? În definitiv, frica şi îngrijorarea fac parte din existenţa omului încă de la apariţia păcatului pe pământ. Îngrijorarea sau teama cu privire la ce s-ar putea întâmpla se numără printre emoţiile care ne pun cel mai mult în primejdie sănătatea psihică şi fizică. O legendă medievală povesteşte despre un drumeţ care, într-o seară, în călătoria lui spre Londra, s-a întâlnit cu Frica şi cu Nenorocirea, care îşi propuseseră să ucidă zece mii de oameni. Drumeţul a întrebat Nenorocirea dacă avea să facă singură toate acele victime. „O, nu, i-a răspuns Nenorocirea. Eu voi ucide numai câteva sute. Prietena mea, Frica, îi va ucide pe ceilalţi.

Studiul de săptămâna aceasta ne ajută să înţelegem cum putem să ne eliberăm de frică şi de îngrijorare. Încrederea în Dumnezeu şi mulţumirea sunt factorii-cheie care ne ajută să privim viitorul cu încredere.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO