În timp ce privirea pătrunzătoare a lui Isus scruta curtea profanată a templului, toţi ochii s-au întors instinctiv spre El. Glasurile oamenilor şi răgetele animalelor au amuţit. Preot, conducător, fariseu şi păgân priveau cu toţii, muţi de uimire şi cu o veneraţie de neînţeles, spre Fiul lui Dumnezeu, care stătea înaintea lor în măreţia Împăratului Ceresc, natura Lui divină radiind prin natura Lui omenească şi conferindu-I o demnitate şi o slavă pe care nu le mai manifestase până atunci. Norodul a fost cuprins de o teamă ciudată. Cei care se aflau cel mai aproape de El au început să se retragă instinctiv, atât cât le permitea mulţimea din spatele lor. Lângă Isus nu au mai rămas decât câţiva ucenici. Orice zgomot s-a oprit; tăcerea adâncă părea insuportabilă, iar când buzele strânse şi încleştate ale lui Isus s-au mişcat şi când glasul Său a răsunat în tonuri clare, s-a auzit un geamăt involuntar sau un suspin de uşurare de la toţi cei prezenţi.

El vorbea în accente clare şi cu o putere care i-a făcut pe oameni să se legene de parcă s-ar fi aflat în bătaia unui vânt aprig: «Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.» El a coborât treptele şi, cu mai multă autoritate decât manifestase cu trei ani în urmă, cu o indignare care a adus la tăcere orice împotrivire, cu un glas care a răsunat în tot templul ca o trâmbiţă, a dat porunca: «Ridicaţi acestea de aici».” – Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 23, 24

Întrebări pentru discuţie

1. Descrie emoţiile trăite de Domnul Isus, aşa cum sunt exprimate în pasajul de mai sus. Ce lecţie putem învăţa despre faptul că emoţiile pot fi o binecuvântare, dacă le direcţionăm corect?

2. Putem să anihilăm emoţiile negative prin emoţii pozitive? Cum anume? Gândeşte-te, de exemplu, la Maria Magdalena şi la cealaltă Maria, care s-au dus împreună la mormântul Domnului şi s-au întors de acolo „cu frică şi cu mare bucurie” (Mat. 28,8).

3. Comunităţile evreieşti sărbătoresc Purim-ul pentru a comemora ocazia în care întristarea lor s-a prefăcut în bucurie şi jalea lor în zi de sărbătoare (Estera 9,22). Discutaţi în grupă cum putem să comemorăm ocaziile în care întristările noastre s-au transformat în bucurie. Povestiţi despre ocazii în care aţi experimentat această schimbare.

4. Cum putem să ne bizuim pe făgăduinţele lui Dumnezeu, atunci când ele ni se par atât de îndepărtate şi de imposibil de îndeplinit?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO