1. Cum a putut cineva atât de onorat de Dumnezeu ca David să cadă atât de adânc în păcat? Ce avertizare ar trebui să fie pentru noi? 2 Samuel 11

2 Samuel 11

1 În anul următor, pe vremea cînd porneau împăraţii la război, David a trimes pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.
2 Într’o după amiază spre seară, David s’a sculat de pe pat; şi pe cînd se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
3 David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: ,,Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.„
4 Şi David a trimes nişte oameni s’o aducă. Ea a venit la el, şi el s’a culcat cu ea. După ce s’a curăţit de necurăţia ei, ea s’a întors acasă.
5 Femeia a rămas însărcinată şi a trimes vorbă lui David, zicînd: ,,Sînt însărcinată.„
6 Atunci David a trimes următoarea poruncă lui Ioab: ,,Trimete-mi pe Urie, Hetitul.„ Şi Ioab a trimes pe Urie la David.
7 Urie a venit la David, care l -a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului, şi despre mersul războiului.
8 Apoi David a zis lui Urie: ,,Pogoară-te acasă, şi spală-ţi picioarele.„ Urie a ieşit din casa împărătească, şi a fost urmat de un dar din partea împăratului.
9 Dar Urie s’a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpînului său, şi nu s’a pogorît acasă la el.
10 Au dat de ştire lui David despre aceasta, şi i-au spus: ,,Urie nu s’a pogorît la el casă.„ Şi David a zis lui Urie: ,,Nu vii tu oare din călătorie? Pentruce nu te-ai pogorît acasă?„
11 Urie a răspuns lui David: ,,Chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sînt tăbărîţi în cîmp, şi eu să intru în casă să mănînc şi să beau şi să mă culc cu nevastă-mea! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.„
12 David a zis lui Urie: ,,Mai rămîi şi astăzi aici, şi mîne îţi voi da drumul.„ Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
13 David l -a poftit să mănînce şi să bea cu el, şi l -a îmbătat; şi seara. Urie a ieşit şi s’a culcat cu slujitorii stăpînului său, dar nu s’a pogorît acasă.
14 A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab, şi a trimes -o prin Urie.
15 În scrisoarea aceasta scria: ,,Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei, şi trageţi-vă înapoi dela el, ca să fie lovit şi să moară.„
16 Ioab, împresurînd cetatea, a pus pe Urie în locul pe care -l ştia apărat de ostaşi viteji.
17 Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s’au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, Hetitul.
18 Ioab a trimes un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă.
19 Şi a dat solului următoarea poruncă: ,,Cînd vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei,
20 poate că se va mînia şi va zice: ,Pentruce v’aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din vîrful zidului?
21 Cine a omorît pe Abimelec, fiul lui Ierubeşet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vîrful zidului o piatră de moară, şi n’a murit el la Tebeţ? Pentruce v-aţi apropiat de zid?` Atunci să -i spui: ,A murit şi robul tău Urie, Hetitul.„
22 Solul a plecat; şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce -i poruncise Ioab.
23 Solul a zis lui David: ,,Oamenii aceia au fost mai tari decît noi; făcuseră o ieşire împotriva noastră în cîmp, şi i-am dat înapoi noastră în cîmp, şi i-am dat înapoi pînă la intrarea porţii,
24 dar arcaşii au tras de pe vîrful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi, şi a murit şi robul tău Urie, Hetitul.„
25 David a zis solului: ,,Iată ce să spui lui Ioab: ,Nu te munci pentru întîmplarea aceasta, căci sabia doboară cînd pe unul, cînd pe altul; bate cetatea cu putere, dărîmă -o. Şi tu, îmbărbătează -l!„
26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise, şi a plîns pe bărbatul ei.
27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimes s’o ia, şi a primit -o în casa lui. Ea i -a fost nevastă, şi i -a născut un fiu. Fapta lui David n’a plăcut Domnului.

Nu putem să studiem istoria lui Urie fără să ne gândim la David. În relaţia lui David cu Urie, putem să vedem ce a fost mai rău în David. Autorul cărţii Samuel nu-i cântă laude eroului, ignorându-i păcatele. Istoria lui David, Bat-Şeba şi Urie marchează un punct de cotitură în viaţa şi domnia lui David. Până în punctul acesta, David este descris ca un om din ce în ce mai puternic. 2 Samuel 11 descrie începutul căderii lui David.

Unii şi-ar putea dori să vadă în păcatul lui David o scuză pentru propriul păcat. Totuşi, povestitorul accentuează faptul că păcatul are consecinţe şi arată cât de multe vieţi sunt afectate de păcatul cuiva. Primul care a suferit ca urmare a păcatului lui David a fost Urie, urmat de copilul lui David născut de Bat-Şeba. În familie, David îşi pierde credibilitatea, iar repercusiunile se extind de la o problemă de familie la o problemă de proporţii naţionale. Reacţia în lanţ declanşată de păcatul lui ajunge să includă violul (2 Samuel 13,14), uciderea (2 Samuel 13,28.29) şi pierderea multor vieţi în timpul revoltei (2 Samuel 15). Chiar dacă pocăinţa obţine mila lui Dumnezeu, autorul cărţii Samuel ne arată clar că păcatul are consecinţe grave (2 Samuel 12,13.14).

2 Samuel 13

14 Dar el n’a vrut s’o asculte; a silit -o, a necinstit -o şi s’a culcat cu ea.

2 Samuel 13

28 Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: ,,Luaţi seama cînd se va veseli inima lui Amnon de vin, şi cînd vă voi zice: ,Loviţi pe Amnon!` atunci să -l omorîţi; să nu vă temeţi de nimic: oare nu vă poruncesc eu? Fiţi tari, şi arătaţi-vă oameni de inimă!„
29 Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom. Şi toţi fiii împăratului s’au sculat, au încălecat fiecare pe catîrul lui, şi au fugit.

2 Samuel 15

1 După aceea, Absalom şi -a pregătit care şi cai, şi cinci zeci de oameni cari alergau înaintea lui.
2 Se scula disdedimineaţă, şi stătea la marginea drumului la poartă. Şi oridecîteori avea cineva vreo neînţelegere şi se ducea la împărat la judecată, Absalom îl chema şi zicea: ,,Din ce cetate eşti?„ După ce -i răspundea: ,,Sînt din cutare seminţie a lui Israel,„
3 Absalom îi zicea: ,,Iată, pricina ta este bună şi dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.„
4 Absalom zicea: ,,De m’ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere şi o judecată, ar veni la mine, şi i-aş face dreptate.„
5 Şi cînd se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mîna, îl apuca, şi -l săruta.
6 Absalom se purta aşa cu toţi aceia din Israel cari se duceau la împărat să ceară dreptate. Şi Absalom cîştiga inima oamenilor lui Israel.
7 După trecere de patruzeci de ani, Absalom a zis împăratului: ,,Dă-mi voie să mă duc la Hebron să împlinesc o juruinţă pe care am făcut -o Domnului.
8 Căci robul tău a făcut o juruinţă, cînd… locuiam la Gheşur în Siria; şi am zis: ,Dacă mă va aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului.„
9 Împăratul i -a zis: ,,Du-te în pace.„ Absalom s’a sculat, şi a plecat la Hebron.
10 Absalom a trimes iscoade în toate seminţiile lui Israel, să spună: ,,Cînd veţi auzi sunetul trîmbiţei, să ziceţi: ,Absalom s’a făcut împărat la Hebron!„
11 Două sute de oameni din Ierusalim, cari fuseseră poftiţi, au însoţit pe Absalom; şi l-au însoţit în prostia lor, fără să ştie nimic.
12 Pe cînd aducea Absalom jertfele, a trimes în cetatea Ghilo după Ahitofel, Ghilonitul, sfetnicul lui David. Uneltirea căpăta putere, şi poporul se îndrepta în număr tot mai mare… de partea lui Absalom.
13 Cineva a venit şi a dat de ştire lui David, şi a zis: ,,Inima oamenilor lui Israel s’a întors spre Absalom.„
14 Şi David a zis tuturor slujitorilor lui cari erau cu el la Ierusalim: ,,Sculaţi-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiţi-vă de plecare; altfel, nu va întîrzia să ne ajungă, şi va arunca nenorocirea peste noi, şi va trece cetatea prin ascuţişul săbiei.„
15 Slujitorii împăratului i-au zis: ,,Slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru împăratul.„
16 Împăratul a ieşit, şi toată casa lui mergea după el; şi a lăsat zece ţiitoare pentru paza casei.
17 Împăratul a ieşit astfel, şi tot poporul îl urma. Şi s’au oprit la cea din urmă casă.
18 Toţi slujitorii lui, toţi Cheretiţii şi toţi Peletiţii, au trecut alături de el; şi toţi Gatiţii, în număr de şase sute de oameni, veniţi din Gat după el, au trecut înaintea împăratului.
19 Împăratul a zis lui Itai din Gat: ,,Pentruce să vii şi tu cu noi? Întoarce-te, şi rămîi cu împăratul, căci eşti străin, şi ai fost luat chiar din ţara ta.
20 De ieri ai venit, şi azi să te fac să rătăceşti cu noi încoace şi încolo, cînd nici eu însumi nu ştiu unde mă duc! Întoarce-te, şi ia şi pe fraţii tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine cu bunătate şi credincioşie!„
21 Itai a răspuns împăratului, şi a zis: ,,Viu este Domnul şi viu este domnul meu împăratul, că în locul unde va fi domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi şi robul tău.„
22 David a zis atunci lui Itai: ,,Du-te şi treci!„ Şi Itai din Gat a trecut înainte, cu toţi oamenii lui şi toţi copiii cari erau cu el.
23 Tot ţinutul plîngea şi scoteau ţipete mari, la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi şi el pîrîul Chedron, şi tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie.
24 Ţadoc era şi el acolo, şi cu el toţi Leviţii, ducînd chivotul legămîntului lui Dumnezeu; şi au aşezat jos chivotul lui Dumnezeu, şi Abiatar se suia, în timp ce tot poporul isprăvea de ieşit din cetate.
25 Împăratul a zis lui Ţadoc: ,,Du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi şi mă va face să văd chivotul şi locaşul lui.
26 Dar dacă va zice: ,Nu-mi place de tine`, iată-mă, să facă ce va crede cu mine.
27 Împăratul a mai zis preotului Ţadoc: ,Înţelegi? Întoarce-te în pace în cetate, cu fiul tău Ahimaaţ, şi cu Ionatan, fiul lui Abiatar, cei doi fii ai voştri.
28 Vedeţi, voi aştepta în cîmpiile pustiei, pînă ce-mi vor veni veşti din partea voastră.„
29 Astfel Ţadoc şi Abiatar au dus înapoi chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim, şi au rămas acolo.
30 David a suit dealul măslinilor. Suia plîngînd şi cu capul acoperit, şi mergea cu picioarele goale; şi toţi ceice erau cu el şi-au acoperit… şi ei capul, şi suiau plîngînd…….
31 Au venit şi au spus lui David: ,,Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori.„ Şi David a zis: ,,Doamne, nimiceşte sfaturile lui Ahitofel!„
32 Cînd a ajuns David pe vîrf, unde s’a închinat înaintea lui Dumnezeu, iată că Huşai, Architul, a venit înaintea lui, cu haina sfîşiată şi capul acoperit cu ţărînă.
33 David i -a zis: ,,Dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară.
34 Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel, dacă te vei întoarce în cetate, şi vei zice lui Absalom: ,Împărate, eu voi fi robul tău; odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sînt robul tău.`
35 Preoţii Ţadoc şi Abiatar nu vor fi acolo cu tine? Tot ce vei afla din casa împăratului spune preoţilor Ţadoc şi Abiatar.
36 Şi fiindcă ei au acolo la ei pe cei doi fii ai lor, pe Ahimaaţ, fiul lui Ţadoc, şi pe Ionatan, fiul lui Abiatar, prin ei îmi veţi trimete tot ce veţi afla.
37 Huşai, prietenul lui David, s’a întors dar în cetate. Şi Absalom a intrat în Ierusalim.

2 Samuel 12

13 David a zis lui Natan: ,,Am păcătuit împotriva Domnului!„ Şi Natan a zis lui David: ,,Domnul îţi iartă păcatul…, nu vei muri.
14 Dar, pentrucă ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să -L hulească, săvîrşind fapta aceasta, fiul care ţi s’a născut, va muri.„

Istoria lui David, Bat-Şeba şi Urie este structurată cu atenţie. Autorul biblic foloseşte cuvinte care descriu acţiuni (adesea, verbul a trimite) pentru a pune în contrast comportamentul lui Urie cu cel al lui David. Să studiem puţin structura povestirii, pe baza acţiunii principale:

David îl trimite pe Ioab să lupte cu amoniţii (2 Samuel 11,1).

David întreabă despre Bat-Şeba şi trimite să-i fie adusă (vers. 3.4).

Bat-Şeba trimite un mesaj cu privire la faptul că este însărcinată (vers. 5).

David trimite să fie adus Urie (vers. 6).

Urie refuză să se culce cu Bat-Şeba (vers. 13).

David trimite, prin Urie, scrisoarea care îl condamnă la moarte (vers. 14.15).

Aşa cum poate fi văzut cu uşurinţă, „trimiterea” este o activitate foarte importantă în 2 Samuel 11. Când trimitem pe cineva să îndeplinească o lucrare, de obicei, avem autoritate asupra acelei persoane. Din această perspectivă, David este cu adevărat cel mai puternic personaj din povestire. El este cel care trimite cel mai adesea. El conduce. El influenţează şi distruge vieţi. Există totuşi un lucru asupra căruia David nu deţine controlul: păcatul. Deşi se pare că David conduce totul, păcatul este cel care conduce alegerile şi motivaţiile lui.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO