Întreaga istorie a lui David şi Urie se desfăşoară pe fundalul unui război cu amoniţii.

2. Ce critică subtilă la adresa lui David găsim în 2 Samuel 11?

2 Samuel 11

1 În anul următor, pe vremea cînd porneau împăraţii la război, David a trimes pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.
2 Într’o după amiază spre seară, David s’a sculat de pe pat; şi pe cînd se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
3 David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: ,,Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul.„
4 Şi David a trimes nişte oameni s’o aducă. Ea a venit la el, şi el s’a culcat cu ea. După ce s’a curăţit de necurăţia ei, ea s’a întors acasă.
5 Femeia a rămas însărcinată şi a trimes vorbă lui David, zicînd: ,,Sînt însărcinată.„
6 Atunci David a trimes următoarea poruncă lui Ioab: ,,Trimete-mi pe Urie, Hetitul.„ Şi Ioab a trimes pe Urie la David.
7 Urie a venit la David, care l -a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului, şi despre mersul războiului.
8 Apoi David a zis lui Urie: ,,Pogoară-te acasă, şi spală-ţi picioarele.„ Urie a ieşit din casa împărătească, şi a fost urmat de un dar din partea împăratului.
9 Dar Urie s’a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpînului său, şi nu s’a pogorît acasă la el.
10 Au dat de ştire lui David despre aceasta, şi i-au spus: ,,Urie nu s’a pogorît la el casă.„ Şi David a zis lui Urie: ,,Nu vii tu oare din călătorie? Pentruce nu te-ai pogorît acasă?„
11 Urie a răspuns lui David: ,,Chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sînt tăbărîţi în cîmp, şi eu să intru în casă să mănînc şi să beau şi să mă culc cu nevastă-mea! Viu eşti tu şi viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta.„
12 David a zis lui Urie: ,,Mai rămîi şi astăzi aici, şi mîne îţi voi da drumul.„ Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
13 David l -a poftit să mănînce şi să bea cu el, şi l -a îmbătat; şi seara. Urie a ieşit şi s’a culcat cu slujitorii stăpînului său, dar nu s’a pogorît acasă.
14 A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab, şi a trimes -o prin Urie.
15 În scrisoarea aceasta scria: ,,Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei, şi trageţi-vă înapoi dela el, ca să fie lovit şi să moară.„
16 Ioab, împresurînd cetatea, a pus pe Urie în locul pe care -l ştia apărat de ostaşi viteji.
17 Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s’au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, Hetitul.
18 Ioab a trimes un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă.
19 Şi a dat solului următoarea poruncă: ,,Cînd vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei,
20 poate că se va mînia şi va zice: ,Pentruce v’aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din vîrful zidului?
21 Cine a omorît pe Abimelec, fiul lui Ierubeşet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vîrful zidului o piatră de moară, şi n’a murit el la Tebeţ? Pentruce v-aţi apropiat de zid?` Atunci să -i spui: ,A murit şi robul tău Urie, Hetitul.„
22 Solul a plecat; şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce -i poruncise Ioab.
23 Solul a zis lui David: ,,Oamenii aceia au fost mai tari decît noi; făcuseră o ieşire împotriva noastră în cîmp, şi i-am dat înapoi noastră în cîmp, şi i-am dat înapoi pînă la intrarea porţii,
24 dar arcaşii au tras de pe vîrful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi, şi a murit şi robul tău Urie, Hetitul.„
25 David a zis solului: ,,Iată ce să spui lui Ioab: ,Nu te munci pentru întîmplarea aceasta, căci sabia doboară cînd pe unul, cînd pe altul; bate cetatea cu putere, dărîmă -o. Şi tu, îmbărbătează -l!„
26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise, şi a plîns pe bărbatul ei.
27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimes s’o ia, şi a primit -o în casa lui. Ea i -a fost nevastă, şi i -a născut un fiu. Fapta lui David n’a plăcut Domnului.

David hotărăşte să stea acasă şi îşi trimite armata sub conducerea lui Ioab. Aceasta a fost prima greşeală a lui David. El a început să creadă că era mai deosebit decât oamenii lui şi, ca urmare, nu trebuia să se pună în pericol. El nu învăţase că pericolele cele mai mari vin aproape întotdeauna dinăuntru, nu din exterior. Problema cea mare legată de puterea autorităţii constă în faptul că determină cu uşurinţă crearea unei imagini de sine deformate. Noi credem că, într-un fel, suntem mai buni decât alţii, că suntem mai presus de legile sau de regulile care le sunt impuse altora.

3. Compară felul de conducere pe care îl exercită David în relatarea din 1 Samuel 26,5-11 cu cel din 2 Samuel 11. Ce deosebire vezi?

1 Samuel 26

5 Atunci David s’a sculat şi a venit la locul unde tăbărîse Saul, şi a văzut locul unde era culcat Saul, cu Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui. Saul era culcat în cort în mijlocul taberii şi poporul era tăbărît în jurul lui.
6 David a luat cuvîntul, şi vorbind lui Ahimelec, Hetitul, şi lui Abişai, fiul Ţeruiei şi fratele lui Ioab, a zis: ,,Cine vrea să se pogoare cu mine în tabără la Saul?„ Şi Abişai a răspuns: ,,Eu, mă voi pogorî cu tine.„
7 David şi Abişai s’au dus noaptea la popor. Şi iată că Saul era culcat şi dormea în cort în mijlocul taberii, şi suliţa lui era înfiptă în pămînt la capul lui. Abner şi poporul lui erau culcaţi în jurul lui.
8 Abişai a zis lui David: ,,Dumnezeu dă astăzi pe vrăjmaşul tău în mînile tale; lasă-mă, te rog, să -l lovesc cu suliţa mea, şi să -l pironesc dintr’o lovitură în pămînt, ca să n’am nevoie să -i mai dau alta.„
9 Dar David a zis lui Abişai: ,,Nu -l omorî! Căci cine ar putea pune mîna pe unsul Domnului şi să rămînă nepedepsit?„
10 Şi David a zis: ,,Viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi; fie că -i va veni ziua să moară, fie că se va pogorî… într’un cîmp de bătaie şi va peri.
11 Să mă ferească Domnul, să pun mîna pe unsul Domnului! Ia numai suliţa dela căpătîiul lui, cu urciorul cu apă, şi să plecăm.„

În pasajul care îl descrie pe David cruţând viaţa lui Saul, David conduce prin exemplu şi cheamă voluntari. În 2 Samuel 11, în loc de a fi alături de soldaţii lui, conducându-i, şi în loc de a depinde de Dumnezeu pentru călăuzire şi siguranţă personală, David se află pe acoperişul palatului său, într-o seară călduroasă şi umedă (probabil pentru a se bucura de briza de seară). Probabil că palatul este construit în partea cea mai înaltă a oraşului-fortăreaţă şi oferă o privelişte panoramică a Ierusalimului. David aruncă o privire dincolo de acoperişul caselor şi vede o femeie făcând baie. Atunci, trimite pe cineva să afle cine este femeia, apoi trimite să-i fie adusă, ştiind bine că este soţia lui Urie. Verbul ebraic folosit pentru a indica porunca adresată de David Bat-Şebei este foarte puternic. În alte contexte, este folosit pentru a indica faptul că un lucru este luat cu forţa (Geneza 14,11). David îşi urmează dorinţa şi trece peste tot ce ştie despre bine şi despre rău. Prea puţin îşi imaginează David în clipa aceea efectele extinse ale acestei hotărâri personale. Printr-o etalare deliberată a puterii lui, David va afecta direct viaţa Bat-Şebei, a lui Urie, a copilului nenăscut şi, desigur, cursul istoriei lui Israel.

Geneza 14

11 Biruitorii au luat toate bogăţiile Sodomei şi Gomorei, şi toate merindele lor, şi au plecat.

Gândeşte-te la deciziile tale. Sunt ele bazate în cea mai mare parte pe o gândire raţională şi logică sau pe emoţii şi pasiune? Ce fel de gândire pare să te domine? Există un echilibru între motivele tale şi, dacă nu, cum poţi să-l găseşti?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO