Cei mai mulţi oameni nu au nicio problemă când trebuie să vorbească. Dacă adevărul trebuie să fie cunoscut, cei mai mulţi dintre noi vorbim chiar prea mult. Poate ar fi mai bine dacă am învăţa să şi ascultăm. Există seminare care ne învaţă să fim nişte ascultători mai buni. În jurul nostru, se întâmplă multe, de aceea este important să ştim să ascultăm.

1. Citeşte Isaia 28,23, Matei 15,10 şi Iacov 1,19. Ce ne spun textele acestea şi de ce?

Isaia 28

23 ,,Plecaţi-vă urechea, şi ascultaţi glasul meu! Fiţi cu luare aminte, şi ascultaţi cuvîntul meu!

Matei 15

10 Isus a chemat mulţimea la Sine, şi a zis: ,,Ascultaţi, şi înţelegeţi

Iacov 1

19 Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie;

David şi oamenii lui fugeau de Saul. Pe când locuiau în pustia Paran, s-au întâlnit cu păzitorii turmelor lui Nabal, un om bogat. În loc să ia din turmele lui Nabal, David şi oamenii lui i-au ocrotit păzitorii şi animalele. În cele din urmă, a venit timpul tunsului oilor, ocazie de sărbătoare, de mulţumiri şi daruri. Pentru că ştia lucrul acesta, David a trimis zece dintre oamenii lui pentru a cere provizii.

2. De ce este David aşa de jignit de răspunsul lui Nabal? Ce aude David? 1 Samuel 25,1-11

1 Samuel 25

1 Samuel a murit. Tot Israelul s’a adunat şi l -a plîns, şi l-au îngropat în locuinţa lui la Rama. Atunci David s’a sculat şi s’a pogorît în pustia… Paran.
2 În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel; avea trei mii de oi şi o mie de capre, şi se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui.
3 Numele acestui om era Nabal, şi nevasta lui se chema Abigail; era o femee cu judecată şi frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru şi rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb.
4 David a aflat în pustie că Nabal îşi tunde oile.
5 A trimes la el zece tineri, cărora le -a zis: ,,Suiţi-vă la Carmel, şi duceţi-vă la Nabal. Întrebaţi -l de sănătate în numele meu,
6 şi să -i vorbiţi aşa: ,Să trăieşti în pace, şi pacea să fie cu casa ta şi cu tot ce este al tău.
7 Şi acum, am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi; nu i-am ocărît, şi nu li s’a luat nimic în tot timpul cît au fost la Carmel.
8 Întreabă pe slujitorii tăi, şi-ţi vor spune. Să capete trecere dar tinerii aceştia înaintea ta, fiindcă venim într’o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi şi fiului tău David, ce te lasă inima.„
9 Cînd au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte, în numele lui David. Apoi au tăcut.
10 Nabal a răspuns slujitorilor lui David: ,,Cine este David, şi cine este fiul lui Isai? Astăzi sînt mulţi slujitori cari fug de la stăpîni.
11 Şi să-mi iau eu pînea, apa, şi vitele mele, pe cari le-am tăiat pentru tunzătorii mei, şi să le dau unor oameni cari sînt de nu ştiu unde?„

Atitudinea lui Nabal corespunde întru totul cu numele lui. El îi numeşte, batjocoritor, pe oamenii lui David „sclavi fugari” şi îi trimite înapoi cu mâinile goale. Nabal arată foarte clar că îl consideră pe David un nimeni. În mintea lui, David este aşa de nesemnificativ, încât nici nu merită să întrebe de unde vine şi ce face. Deşi David a dovedit o stăpânire de sine uimitoare cu împăratul ucigaş Saul, totuşi, asemenea nouă, s-a simţit foarte jignit când i s-a spus că este un nimeni şi că nu valorează nimic. La aceasta s-a adăugat şi faptul că arătase bunătate, dar era răsplătit cu insulte şi umilire.

Nabal nu-şi dă seama deloc cine este omul cu care are de-a face. El pare să ştie cine a fost tatăl lui David şi că David fuge de Saul, dar este aşa de egoist şi de plin de sine, încât nu este în stare şi nici nu vrea să-i asculte pe slujitorii lui. Slujitorii lui Nabal au locuit în preajma oamenilor lui David şi ştiau că ei formează o armată puternică, de care trebuie să se ţină seamă. Slujitorii recunosc că stăpânul lor „este un om aşa de rău, încât nimeni nu îndrăzneşte să-i vorbească”. Drept urmare, ei apelează la cineva care va asculta – Abigail.

Care a fost ultima ocazie în care faptul că nu ai ascultat cu atenţie ţi-a adus necazuri, ţie sau altora? Cum poţi învăţa din greşelile tale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO