Adeseori, din cauza programului încărcat, ne pierdem optimismul şi speranţa. Suntem atât de absorbiţi de lucrurile pe care le avem de făcut şi de serviciul nostru, lucruri de altfel bune şi necesare, încât pierdem din vedere relaţia cu Isus. Relaţia aceasta este esenţială pentru dezvoltare în toate aspectele vieţii noastre.

2. Ce ne spun textele de mai jos despre modul în care trebuie să trăim? Ce învăţătură desprindem din fiecare text?

Mica 6

8 ,,Ţi s’a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul dela tine, decît să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumezeul tău?`

Luca 8

14 Sămînţa, care a căzut între spini, închipuieşte pe aceia cari, după ce au auzit Cuvîntul, îşi văd de drum, şi -l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia, şi n’aduc rod care să ajungă la coacere.

Luca 10

38 Pe cînd era pe drum, cu ucenicii Săi, Isus a intrat într’un sat. Şi o femeie, numită Marta, L -a primit în casa ei.
39 Ea avea o soră numită Maria, care s’a aşezat jos la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.
40 Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El, şi I -a zis: ,,Doamne, nu-Ţi pasă că soru-mea m’a lăsat să slujesc singură? Zi -i dar să-mi ajute.„
41 Drept răspuns, Isus i -a zis: ,,Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămînţi tu,
42 dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi -a ales partea cea bună, care nu i se va lua.„

Luca 12

16 Şi le -a spus pilda aceasta: ,,Ţarina unui om bogat rodise mult.
17 Şi el se gîndea în sine, şi zicea: ,Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strîng rodurile.`
18 ,Iată`, a zis el, ,ce voi face: îmi voi strica grînarele, şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strînge toate rodurile şi toate bunătăţile mele;
19 şi voi zice sufletului meu: ,Suflete, ai multe bunătăţi strînse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănîncă, bea şi veseleşte-te!`
20 Dar Dumnezeu i -a zis: ,Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?`
21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.„

Toată lumea vrea să aibă succes. Nu sunt puţini cei care muncesc peste program ca să atingă acest ţel. Cât de adesea constatăm că alergăm după succes, când adevărata noastră ţintă este valoarea lucrului făcut! Este valoros ceea ce fac, ceea ce spun şi ceea ce gândesc sau mă asemăn cu gospodarul din parabolă, căruia i-a rodit ţarina, dar care în noaptea aceea urma să fie judecat şi numit „nebun”? (Vezi şi Luca 21,34.)

Luca 21

34 Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mîncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.

Marta era absorbită de tot ce era de făcut, de altfel necesar, pregătirea mesei pentru oaspeţi. Ea a ajuns să fie atât de preocupată de lucrarea Domnului, încât a neglijat relaţia dătătoare de viaţă cu Domnul lucrării. Isus i-a adus aminte că Maria alesese cu mai multă înţelepciune şi a confirmat că relaţia este mai valoroasă decât succesul.

Adeseori, ca în parabola seminţei, suntem copleşiţi de grijile vieţii acesteia, deşi nu încercăm decât să supravieţuim. Nu facem altceva decât să avem grijă de nevoile familiei şi de educaţia copiilor sau să ţinem pasul cu cerinţele vieţii pe planeta aceasta agitată. Cultivarea relaţiei cu Domnul Isus influenţează toate aspectele vieţii noastre şi ne permite să avem o perspectivă optimistă şi plină de speranţă, chiar şi în situaţii nefericite sau stresante.

Cât din ceea ce faci va dăinui veşnic şi cât va fi dat uitării într-o bună zi? Ce concluzii poţi trage de aici cu privire la tine însuţi, la modul în care trăieşti şi la deciziile pe care trebuie să le iei?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO