3. Ce legătură există între cele două sfaturi din 1 Tesaloniceni 5,16.17?

1 Tesaloniceni 5

16 Bucuraţi-vă întotdeauna.
17 Rugaţi-vă neîncetat.

Nu ne putem bucura întotdeauna, fără nicio excepţie. Nici Domnul nu a făcut aşa (Mat. 26,38; Ioan 11,35) şi cine îndrăzneşte să-L acuze că nu a avut credinţă? Şi Iov, deşi era credincios Domnului, nu pare a fi foarte bucuros pe tot parcursul cărţii care îi poartă numele. Dimpotrivă, este nefericit şi se jeleşte mai tot timpul.

Matei 26

38 Isus le -a zis atunci: ,,Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămîneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine.„

Ioan 11

35 Isus plîngea.

Totuşi, chiar dacă trecem prin durere şi necaz, putem avea motive de bucurie şi optimism, cu toate că par a fi îngropate sub muntele de necazuri şi de griji care ne tulbură atât de mult. Datorită lui Isus şi făgăduinţelor Sale, ştim că suferinţele noastre sunt trecătoare; că ele nu L-au luat pe Dumnezeu prin surprindere şi că, în ciuda lor şi în pofida faptului că ne este greu să le înţelegem, Dumnezeu ne iubeşte şi are grijă de noi. Tocmai când trecem prin suferinţe ne agăţăm de aceste făgăduinţe, ne prindem de speranţa care ne este oferită şi găsim motive de bucurie şi optimism, chiar şi în situaţiile cele mai dificile.

4. Ce motive de speranţă şi optimism îţi oferă textele de mai jos?

Rom. 8

31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

Rom. 8

35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris: ,,Din pricina Ta sîntem daţi morţii toată ziua; sîntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.„
37 Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne -a iubit.
38 Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39 nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

1 Ioan 3

1 Vedeţi ce dragoste ne -a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sîntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentrucă nu L -a cunoscut nici pe El.

Apoc. 21

4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.„

Ce alte făgăduinţe biblice îţi oferă motive pentru a fi plin de speranţă şi optimism chiar şi în situaţii grele? Cum te-au ajutat ele când ai avut necazuri?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO