Filozofia multor oameni de astăzi este aceea că trupul ne aparţine şi că putem să facem cu el ce vrem şi susţin că purtarea lor nu afectează pe nimeni, în afară de ei înşişi. Greşit.

6. În ce fel te-a afectat necumpătarea altora? Cum îi afectează pe ceilalţi necumpătarea ta?

Biblia vorbeşte despre valoarea trupului ca locaş al lui Dumnezeu. Trupul nu ne-a fost dat doar pentru binele nostru, doar pentru gândurile, planurile şi faptele noastre; trupurile noastre sunt, de fapt, temple pentru Dumnezeu. Ce privilegiu şi ce responsabilitate! Uneori, ne îngrijim mai mult de casele în care locuim decât de trupul nostru!

7. De ce trebuie să avem grijă de trupurile noastre? Care este tema comună a următoarelor texte? Ioan 2,19-21; 1 Cor. 6,19.20

Ioan 2

19 Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Stricaţi Templul acesta, şi în trei zile îl voi ridica.„
20 Iudeii au zis: ,,Au trebuit patruzeci şi şase de ani, ca să se zidească Templul acesta, şi Tu îl vei ridica în trei zile?„
21 Dar El le vorbea despre Templul trupului Său

1Corinteni 6

19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi nu sînteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, cari sînt ale lui Dumnezeu

Textele acestea capătă sens numai dacă avem convingerea că suntem creaţi de Dumnezeu şi că nu am apărut la întâmplare datorită unor forţe cosmice iraţionale.

Domnul Isus a spus despre trupul Lui că este un templu. Pavel subliniază deseori această temă şi o comentează, arătând că noi nu suntem ai noştri. „Nu ştiţi… că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru…” (1 Cor. 6,19.20)

Ce preţ imens a fost plătit pentru răscumpărarea noastră! Numai atunci când contemplăm crucea şi jertfa adusă acolo, începem să înţelegem preţul şi valoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Gândul acesta ar trebui să ne ajute să înţelegem responsabilitatea sfântă pe care o avem, de a ne îngriji de noi înşine nu numai spiritual, ci şi fizic.

Dumnezeu a golit cerul şi a îngăduit ca sângele lui Isus să fie vărsat spre răscumpărarea noastră. Noi nu suntem ai noştri; am fost răscumpăraţi şi suntem ai lui Dumnezeu. Lui îi datorăm totul şi avem răspunderea de a folosi cu grijă trupurile noastre.

Meditează la cruce şi la jertfa Domnului Isus pentru noi. De ce trebuie ca aceasta să fie motivaţia tuturor faptelor noastre? Crezi cu adevărat că El a murit pentru păcatele tale, pentru ca tu să te bucuri de făgăduinţa vieţii veşnice? Această convingere ar trebui să fie esenţa vieţii tale. Cum te motivează acest adevăr minunat să ai mai multă grijă de templul trupului tău?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO