Primul abuz de alcool menţionat în Biblie

Ce moştenire vrei să le laşi copiilor tăi? Mai precis, ce amintiri vrei să le laşi despre tine? Că ai fost bogat, renumit sau puternic din punct de vedere politic? Care sunt lucrurile care contează cu adevărat?

În Biblie sunt amintite multe personaje care au lăsat diferite moşteniri – unii o moştenire foarte bună, alţii una foarte rea, iar alţii o moştenire atât bună, cât şi rea.

Să ne gândim, de pildă, la Noe. El este amintit cel mai adesea pentru faptul că a fost primul predicator care nu s-a bucurat de un mare succes. El a predicat timp de o sută douăzeci de ani şi a reuşit să convertească numai o mână de oameni, toţi membri ai familiei lui. Totuşi, Dumnezeu îl vedea altfel. În lumea antediluviană, plină de răutate şi nelegiuire, „Noe a căpătat milă înaintea Domnului” (Gen. 6,8).

1. Cum şi de ce a căpătat Noe milă înaintea Domnului? Gen. 6,9.22; 7,1

Geneza 6

9 Iată cari sînt urmaşii lui Noe. Noe era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe umbla cu Dumnezeu.
22 Aşa a şi făcut Noe: a făcut tot ce -i poruncise Dumnezeu.

Geneza 7

1 Domnul a zis lui Noe: ,,Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.

2. În ciuda credincioşiei, ascultării şi supunerii lui totale faţă de Dumnezeu, Noe apare şi într-o altă postură. Citeşte Geneza 9,20-27. Ce lecţii putem desprinde din această istorisire neplăcută?

Geneza 9

20 Noe a început să fie lucrător de pămînt, şi a sădit o vie.
21 A băut vin, s’a îmbătat şi s’a desgolit în mijlocul cortului său.
22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său, şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.
23 Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus -o pe umeri, au mers dea’ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n’au văzut goliciunea tatălui lor.
24 Noe s’a trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce -i făcuse fiul său cel mai tînăr.
25 Si a zis: ,,Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!„
26 El a mai zis: ,,Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui!
27 Dumnezeu să lărgească locurile stăpînite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!„

Noe şi-a căpătat trista notorietate de a fi primul personaj din Biblie despre care se spune că s-a îmbătat. Cât de trist să aflăm că un bărbat care a făcut atât de mult bine pentru Domnul, căruia i s-a încredinţat o răspundere deosebită şi a fost atât de respectat, a căzut în felul acesta!

Creierul este cel care asigură comunicarea şi trebuie ferit de toxine şi de substanţe care pot duce la întunecarea raţiunii sau a judecăţii. Experienţa lui Noe este o avertizare şi un exemplu din care putem să învăţăm că până şi cei mai „buni” dintre noi, până şi cei mai tari şi mai credincioşi nu sunt imuni faţă de ispită şi nici faţă de păcatul făţiş. Faptul că a băut a fost deja un lucru rău, dar ni se spune că Noe „s-a îmbătat”. Dacă Noe a putut să cadă atât de jos, ce mai putem spune despre noi?

Cunoşti un lider respectat al bisericii care a căzut într-un păcat de un fel sau altul? Este dureros când o persoană pe care o admirăm cade şi ne dezamăgeşte. Cum putem să manifestăm har şi faţă de aceia care nu îl merită?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO