Odihna în prezenţa lui Dumnezeu

5. Ce invitaţie ne adresează Isus tuturor? Mat. 11,28-30. Cum înţelegi aceste cuvinte ale Sale? Ai experimentat această făgăduinţă în viaţa ta?

Matei 11

28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30 Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.”

Odihna pe care ne-o oferă Isus este mai mult decât odihna fizică. Este odihnă pentru suflet. Avem nevoie să experimentăm odihna deplină pe care El ne-o oferă. Somnul profund este suficient pentru odihna trupului, o vacanţă ne poate oferi odihnă emoţională. Dar unde putem găsi odihna spirituală, linişte pentru frământările adânci ale inimii?

Isus este gata să le ofere odihnă spirituală tuturor celor care vin la El. Ce cuprinde ea? Ea cuprinde eliberarea de durerea şi vinovăţia care vin din efortul de a fi primiţi de Dumnezeu pe baza faptelor noastre bune. Noi găsim odihnă în făgăduinţa că suntem primiţi de El prin lucrarea desăvârşită a lui Isus, şi nu prin faptele noastre nedesăvârşite. Prin harul Său şi prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt, creştinii pot să se predea lui Isus, iar El le va da odihnă. Cel neprihănit va trăi prin credinţă (Hab. 2,4; Rom. 1,17; Gal. 3,11).

Habacuc 2

4 Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.

Romani 1

17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

Galateni 3

11 Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.”

Efortul omenesc nu izbuteşte să atingă standardul înalt cerut de Dumnezeu. Este atât de încurajator să ştii că Isus a plătit pedeapsa pentru păcat, că neprihănirea Sa ne acoperă ca o haină – o neprihănire care există în afara noastră, dar care ne este atribuită prin credinţă – şi că El ne dă asigurarea vieţii veşnice. Viaţa şi jertfa Sa desăvârşite sunt singura noastră speranţă. În El, sufletul nostru poate găsi odihnă.

Isus Se adresează nu numai celor care sunt afundaţi în păcat, ci şi celor care se clatină sub greutăţile vieţii, oricare ar fi acestea. Dumnezeu ştie ce lupte avem de dus, ştie care sunt poverile noastre şi ne îndeamnă să le aşezăm la picioarele Sale, cu încredere în bunătatea şi grija Sa faţă de noi, oricare ar fi situaţia în care ne aflăm. Câtă odihnă găsesc sufletele noastre obosite atunci când ne încredem în El!

Cu toţii avem nevoie de un timp şi de un loc în care să ne îndreptăm gândurile către Dumnezeu. Rugăciunea, studiul Bibliei şi meditaţia ne aduc un sentiment de pace şi refacere.

În acest loc al închinării personale vom putea auzi, ca un susur blând şi subţire, glasul încurajării şi al speranţei. Această retragere din tensiunea şi stresul vieţii Îi oferă Duhului Sfânt timpul necesar ca să ne refacă sufleteşte.

Cum poţi să beneficiezi mai mult de această făgăduinţă minunată a lui Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO