Citeşte Geneza 1. Fiecare zi a creaţiunii a fost alcătuită dintr-o seară şi o dimineaţă. Dumnezeu a creat în felul acesta un ritm natural, în care ciclul muncă-odihnă se repetă pentru a reîntineri şi reface trupul.

Geneza 1

1 La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
3 Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină.
4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
5 Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
6 Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.”
7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost.
8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
13 Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.
14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;
15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
16 Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
17 Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,
18 să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
19 Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
21 Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
22 Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
23 Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost.
25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
29 Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30 Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
31 Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Corpul omenesc are nevoie zilnic de odihnă. Studiile asupra privării de somn evidenţiază o mulţime de efecte negative. Printre acestea se numără riscul crescut de îmbolnăvire de diabet şi obezitate, randamentul şcolar scăzut, comportamentul psihotic, accidentele rutiere cu vătămări corporale şi deces. Programul de lucru al piloţilor, al controlorilor de trafic aerian şi al medicilor rezidenţi este strict planificat, precizându-se cu exactitate cât timp se va lucra şi cât timp va fi destinat odihnei. În trecut, când nu exista lumina becului electric, oamenii dormeau când era întuneric şi munceau când era ziuă.

În lumea contemporană, trebuie să ne păzim de ispita de a munci mai mult decât este sănătos.

Descoperirea ştiinţifică a ritmului circadian, ritmul în care corpul funcţionează în baza unui anumit ciclu de 24 de ore, cu producerea de hormoni în anumite momente ale zilei, susţine declaraţia făcută de sora White: „Este cu mult mai valoros somnul de dinainte de miezul nopţii, decât cel de după miezul nopţii.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 7, pag. 224

Studiile realizate în laboratoare arată că nevoia de somn variază de la o persoană la alta. Adulţii au nevoie de şase până la nouă ore de somn. Se consideră că nevoia de odihnă este satisfăcută atunci când nu există somnolenţă şi moleşeală în timpul zilei, ci un simţământ de bine şi de vioiciune.

Randamentul persoanelor care stau treze 17-19 ore la rând este asemănător cu cel al persoanelor aflate sub influenţa alcoolului.

6. Enumeră câţiva factori care te împiedică să te odihneşti bine pe timpul nopţii.

  • Iată câteva sugestii care te vor ajuta să dormi mai bine:
  • Fă zilnic exerciţii fizice.
  • Ai grijă ca în dormitor să existe o temperatură plăcută.
  • Nu mânca nimic cu două-trei ore înainte de a merge la culcare.
  • Evită tensiunile şi emoţiile puternice înainte de somn.
  • Nu consuma alcool sau cafea şi nu folosi pastile de somn.

Cât de bine te odihneşti noaptea? Ce obiceiuri dăunătoare te împiedică să te odihneşti? Ce schimbări trebuie să faci ca să ai un somn odihnitor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO