În ştiinţa adevărată nu poate exista nimic contrar învăţăturii din Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă amândouă au acelaşi Autor. Înţelegerea lor corectă va dovedi întotdeauna că ele sunt în armonie.” În lumina acestui gând inspirat, nu ar trebui să ezităm să căutăm ajutorul lui Dumnezeu prin ştiinţă – care este o descoperire a legilor Sale naturale. – Ellen G. White, Mărturii (ediţia 1996), vol. 8, pag. 257. Vezi şi Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 445

Legătura care există între minte şi trup este foarte strânsă. Când una este afectată, cealaltă reacţionează. Starea minţii are mult de a face cu sănătatea organismului. Dacă mintea este liniştită şi veselă, dacă este însoţită de o conştiinţă împăcată şi de un sentiment de satisfacţie pentru fericirea adusă altora, lucrul acesta va produce o bucurie care va afecta întreg organismul, făcând ca sângele să curgă mai liber şi întreg trupul să se învigoreze. Binecuvântarea lui Dumnezeu este vindecătoare şi cei care urmăresc, în mare măsură, binele altora vor cunoaşte în inima şi în viaţa lor această binecuvântare minunată.” – Ellen G. White, Sfaturi privind administrarea creştină a vieţii (ediţia 2007), pag. 258, 259

Noi toţi dorim răspunsuri imediate şi directe la rugăciunile noastre şi suntem ispitiţi să ne descurajăm când răspunsul întârzie sau soseşte într-o formă neaşteptată. Însă Dumnezeu este prea înţelept şi bun ca să răspundă întotdeauna la rugăciunile noastre exact când şi cum dorim noi. El va face mult mai mult decât să ne împlinească toate dorinţele. Şi pentru că ne putem încrede în înţelepciunea şi iubirea Sa, nu ar trebui să-I cerem să fie de acord cu voinţa noastră, ci să căutăm să pătrundem şi să împlinim scopul Său. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să se piardă în voinţa Sa. […] Credinţa este întărită prin exerciţiu. Trebuie să lăsăm răbdarea să-şi facă lucrarea sa desăvârşită, amintindu-ne că există făgăduinţe preţioase în Scripturi pentru aceia care Îl aşteaptă pe Domnul.” – Ellen G. White, Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 214

Întrebări pentru discuţie

• Care este rolul ştiinţei medicale în vindecarea creştinului? Dacă apelăm la medicină ca să ne vindecăm, înseamnă că nu avem credinţă?

• Ce experienţe aţi avut în ceea ce priveşte relaţia dintre atitudini, emoţii şi sănătatea trupului? Ce concluzie puteţi trage de aici? Puteţi împărtăşi această concluzie cu ceilalţi, astfel încât şi ei să beneficieze de pe urma puterii pe care o are mintea asupra trupului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO