6. Citeşte istoria vindecării orbului din naştere. Prin ce se deosebeşte această minune de celelalte minuni de vindecare? Ioan 9,1-11, vezi şi Mat. 8,8-13; 9,2-7; Luca 8,46.47. Ce concluzie putem trage în urma acestei comparaţii?

Ioan 9

1 Când trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
2 Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?”
3 Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
4 Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
5 Cât sunt în lume, sunt Lumina lumii.”
6 După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta
7 şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului” (care tălmăcit înseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.
8 Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerşetor, ziceau: „Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?”
9 Unii ziceau: „El este.” Alţii ziceau: „Nu; dar seamănă cu el.” Şi el însuşi zicea: „Eu sunt.”
10 Deci i-au zis: „Cum ţi s-au deschis ochii?”
11 El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te.” M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”

Matei 8

8 „Doamne”, a răspuns sutaşul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.
9 Căci şi eu sunt om sub stăpânire; am sub mine ostaşi, şi zic unuia: „Du-te!”, şi se duce; altuia: „Vino!”, şi vine; şi robului meu: „Fă cutare lucru!”, şi-l face.”
10 Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a mirat şi a zis celor ce veneau după El: „Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.
11 Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12 Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
13 Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta.” Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.

Matei 9

2 Şi iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”
3 Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
4 Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?
5 Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te şi umblă”?
6 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
7 Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.

Luca 8

46 Dar Isus a răspuns: „S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.”
47 Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui şi a spus în faţa întregului norod din ce pricină se atinsese de El şi cum fusese vindecată numaidecât.

Este esenţial ca apa folosită intern şi extern să fie curată. Mulţi oameni nu au la îndemână apă curată, potabilă. Apa din surse contaminate trebuie tratată chimic sau fiartă ca să poată fi bună de băut sau pentru uzul casnic.

Apa este benefică atât extern, cât şi intern. Ea poate fi întrebuinţată extern prin tehnicile de hidroterapie. Utilizarea cu înţelepciune şi atenţie a prosoapelor umezite în apă fierbinte şi în apă rece poate aduce vindecarea anumitor boli. Trebuie să se acorde o atenţie specială bolnavilor care au o circulaţie proastă a sângelui, bolnavilor de diabet şi celor cu afecţiuni neurologice. Este bine ca persoana care îşi propune să folosească hidroterapia să urmeze cursuri în acest sens.

Însă mulţi n-au învăţat din experienţă care sunt efectele binefăcătoare ale folosirii corecte a apei şi se tem de acest lucru. Tratamentele cu apă nu
sunt apreciate aşa cum ar trebui şi aplicarea lor cu pricepere necesită un efort pe care mulţi nu sunt gata să îl depună. Însă nimeni nu ar trebui să se simtă scuzat din motive de neştiinţă sau indiferenţă faţă de acest subiect. Există multe moduri în care apa poate fi aplicată pentru a uşura durerile şi a face ca boala să dea înapoi. Toţi ar trebui să înveţe cum se foloseşte apa în tratamente simple, aplicate în cămin. În special mamele ar trebui să ştie cum să se îngrijească de familiile lor atât în starea de sănătate, cât şi în cea de boală.
” – Ellen G. White, Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 220, 221

Cât de interesat eşti de obiceiurile sănătoase, în general? Ce poţi face ca să ai mai multă grijă de organismul tău? De ce să aştepţi până la apariţia bolii? Este cu mult mai bine să începi chiar acum să trăieşti în conformitate cu principiile sănătăţii şi să previi boala decât să trăieşti experienţa nefericită de a căuta vindecare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO