Citeşte din Ellen White, Dietă şi hrană, capitolul „Băuturile” şi din Sfaturi pentru sănătate, capitolul „Îmbăiere frecventă”.

Cei care-i tratează pe bolnavi ar trebui să înainteze în lucrarea lor importantă cu o puternică încredere în Dumnezeu că binecuvântările Sale vor însoţi mijloacele pe care le-a oferit cu atâta mărinimie şi asupra cărora, din milă, ne-a atras atenţia ca popor, cum ar fi aerul curat, curăţenia, o dietă sănătoasă, alternarea muncii cu odihna şi folosirea apei.” – Ellen G. White, Dietă şi hrană (ediţia 2008), pag. 340

De dimineaţă, preotul săvârşise ceremonia care comemora lovirea stâncii în pustie. Stânca aceea era un simbol al Său, al Aceluia care, prin moartea Sa, avea să dea ocazie să curgă râuri de mântuire pentru toţi cei însetaţi. Cuvintele lui Hristos erau apa vieţii. Acolo, în prezenţa mulţimii adunate, El S-a oferit să fie lovit, pentru ca apa vieţii să se poată revărsa în lume. Lovindu-L pe Hristos, Satana credea că Îl va distruge pe Domnul vieţii, dar din Stânca lovită au curs râuri de apă vie. Când Isus a vorbit astfel către popor, inima oamenilor a fost mişcată de o teamă plină de respect şi mulţi erau gata să zică împreună cu femeia din Samaria: ’Dă-mi această apă, ca să nu-mi mai fie sete’ (Ioan 4,15).” – Ellen G. White, Viaţa lui Iisus (ediţia 2008), pag. 432

Întrebări pentru discuţie

• În unele părţi ale lumii, oamenii pot găsi la supermarket până la patruzeci de tipuri de apă îmbuteliată. În alte zone, oamenii se luptă să găsească apă curată de băut. Ce putem face ca să-i ajutăm pe cei care nu au apă suficientă nici pentru nevoile de bază? Care este situaţia în această privinţă în zona în care stai? Ce poţi face pentru a o îmbunătăţi?

• Dacă aveţi în comunitate un cadru medical sau un specialist în folosirea apei, invitaţi-l să vă dea mai multe detalii despre folosirea apei şi beneficiile ei. Întrebaţi-l şi despre ceea ce puteţi face zilnic pentru a avea parte din plin de aceste beneficii.

• Domnul Isus ne spune să venim şi să bem fără plată din Apa vieţii (Apoc. 22,17). Ce înseamnă acest lucru? Cum putem să luăm din această apă? În baza căror condiţii o putem obţine?

Apocalipsa 22

17 Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!”, şi cine aude să zică: „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO