Pentru noi, nu este de ajuns să credem că Domnul Hristos nu este un înşelător, că religia Bibliei nu este o fabulă în mod iscusit ticluită. Noi putem crede că Numele lui Isus este unicul nume sub soare prin care putem fi mântuiţi, şi totuşi s-ar putea să nu facem din El, prin credinţă, Mântuitorul nostru personal. Nu este suficient a crede teoria adevărului. Nu este de ajuns a ne mărturisi credinţa în Hristos şi a avea numele înscrise în registrele comunităţii. ’Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat’. ’Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui’ (1 Ioan 3,24;2,3). Aceasta este adevărata dovadă a pocăinţei. Oricare ar fi mărturisirea noastră de credinţă, ea nu valorează nimic, dacă Domnul Hristos nu este descoperit în noi prin fapte ale neprihănirii.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 312, 313.

Întrebări pentru discuţie:

1. Cum putem evita capcana legalismului, de a crede că faptele noastre ne vor mântui, sau pe aceea a harului ieftin, de a crede că faptele noastre nu au absolut nimic de-a face cu mântuirea? Cum putem păstra echilibrul potrivit aici? Spre ce extremă ai tendinţa să înclini mai mult – cea a harului ieftin sau cea a legalismului?

2. Ce pericol inerent există în a ne lăsa viaţa condusă de dorinţa de a face fapte bune? La ce ne poate duce lucrul acesta şi cum îl putem evita?

3. Gândeşte-te la o persoană care ţi se pare „neprihănită”. Cum este această persoană? Cum se poartă? Cum îi tratează pe ceilalţi oameni? Despre ce vorbeşte? Ce poţi învăţa de la ea?

4. Noi avem tendinţa de a ne gândi la neprihănire în termeni individuali, personali – ceea ce este corect. Dar oare nu există şi un element colectiv
în ceea ce o priveşte? Poate comunitatea bisericii să fie „neprihănită”? Dacă da, cum? Cum ar arăta o comunitate „neprihănită”? Cum se raportează comunitatea din care faci parte la acest ideal?

5. Dacă mântuirea prin credinţă înseamnă mai mult decât o simplă mărturisire a credinţei în Hristos şi trecerea numelui în registrul comunităţii, atunci ce implică ea în realitate? Ce este „credinţa”, în sensul biblic al termenului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO