Pentru studiul din această săptămână, citeşte: 2 Cron. 25,2; Ps. 51,17; Ier. 29,13; Ioan 7,16.17; 14,6; 17,3; Evr. 5,14.

Sabat după-amiază

Text de memorizat: „Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29,13)

Cuvântul grecesc pentru adevăr, aletheia, are două sensuri. Unul este adevărul obiectiv (fapte evidente, realitate sau principiu), în timp ce al doilea sens este adevărul subiectiv (adevărul ca o virtute personală – o sinceritate, o autenticitate a sufletului, lipsită de orice afectare, prefăcătorie, disimulare, falsitate sau înşelătorie). Aşadar, adevărul este ceea ce ştim dintotdeauna că este –„faptele concrete” obiective. Dar există şi un element subiectiv al adevărului, reprezentat de modul în care noi, la nivel individual, răspundem la ceea ce învăţăm. Când aceste două elemente, împreună, sunt prezente în viaţa noastră, atunci vom manifesta adevărul ca roadă a Duhului Sfânt.

De aceea, ambele elemente sunt esenţiale în umblarea creştină. Trebuie să cunoaştem adevărul fundamental obiectiv, aşa cum este el în Isus, şi apoi avem nevoie de experienţa personală subiectivă de a ne lăsa viaţa schimbată de acest adevăr.

Să ne gândim, de pildă, la Iuda. A stat cu Isus mai mult de trei ani şi jumătate. Lui Iuda i-a fost descoperit tot adevărul. El a văzut manifestări şi evenimente despre care noi, ceilalţi, nu putem decât să citim. Şi totuşi, în cele din urmă, ce schimbare în bine a realizat acest adevăr în viaţa lui?

Fie ca toţi să avem grijă şi să ţinem seama de lecţia aceasta.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO