Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că-i iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că-L iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5,1-3)

11. Cum leagă Ioan dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni de păzirea poruncilor? De ce stabileşte el această legătură?

Cine depune eforturi să păzească poruncile lui Dumnezeu numai dintr-un simţământ al datoriei, pentru că i se cere să facă acest lucru, nu va ajunge niciodată să aibă bucuria ascultării. El nici măcar nu ascultă. Când cerinţele lui Dumnezeu sunt considerate o povară, pentru că ele vin în conflict cu înclinaţiile firii, atunci putem şti că viaţa aceasta nu este o viaţă de creştin. Adevărata ascultare este lucrarea unui principiu lăuntric. Ea izvorăşte din iubirea pentru neprihănire, din iubirea faţă de Legea lui Dumnezeu. Esenţa întregii neprihăniri constă în credincioşia faţă de Răscumpărătorul nostru.Aceasta ne va determina să facem ceea ce este drept pentru că este drept – pentru că a face ceea ce este drept este un lucru plăcut înaintea lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 97, 98, sublinierea noastră.

Şi ce cale mai bună de a inspira dorinţa de a-I fi credincios lui Dumnezeu există, decât contemplarea incredibilei jertfe pe care El a adus-o în favoarea noastră pe cruce? Nu există nicio putere în a le spune oamenilor că trebuie să ţină Legea. Puterea vine din a le îndrepta atenţia către Isus şi către moartea Sa înlocuitoare, în favoarea noastră. Puterea vine din a le spune păcătoşilor că păcatele lor pot fi iertate prin Isus şi că ei se pot înfăţişa desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu, îmbrăcaţi în haina neprihănirii lui Hristos.

Dragostea pentru Dumnezeu, şi nu frica de iad şi de condamnare trebuie să fie puterea care să ne motiveze viaţa; nimic nu ne va face să-L iubim pe Dumnezeu, mai mult decât contemplarea Crucii, a binecuvântărilor şi a făgăduinţelor care sunt ale noastre prin ea.

Îl iubeşti pe Dumnezeu cu adevărat? Dacă da, de unde ştii? (Poate că te înşeli!) Ce anume, din ceea ce faci sau spui, descoperă realitatea acestei iubiri? Cu alte cuvinte, ce dovezi ai că dragostea ta pentru Dumnezeu este reală?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO