Neprihănirea şi ascultarea (1 Ioan 2,29)

Deşi suntem îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos, această neprihănire trebuie să se vadă în viaţa noastră. Neprihănirea nu este doar o declaraţie de ordin juridic. Ea devine o realitate în viaţa persoanei care o are. Câtă atenţie ar trebui să acordăm cuvintelor lui Ioan: „Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi este neprihănit.” (1 Ioan 3,7)

9. Cum am putea fi înşelaţi în legătură cu ce înseamnă să fii neprihănit?

Neprihănirea este roada Duhului care este legată de ascultare. Pentru unii oameni, ascultarea este incompatibilă cu neprihănirea prin credinţă. Uneori chiar auzim întrebarea: „Acum, că L-ai acceptat pe Isus ca Mântuitor al tău, nu-L vei accepta şi ca Domn al vieţii tale?” Implicaţia pare să fie aceea că ascultarea de voinţa lui Dumnezeu şi mântuirea sunt lucruri separate. Dar aceasta este o înţelegere cu totul greşită a ceea ce este, de fapt, mântuirea. Ioan a scris că o viaţă trăită în neprihănire reprezintă un indicator uşor de verificat în dreptul celor care au mântuirea.

10. Citeşte 1 Ioan 2,3-6. Ce subliniază Ioan aici?

1 Ioan 2

3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

Atunci când se abordează subiectul ascultării, nu este ceva neobişnuit ca cineva să sublinieze cu putere faptul că noi nu suntem mântuiţi prin fapte. Deşi este evident că Lucifer nu a ajuns în cer prin ascultarea de voinţa lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm că din cauza neascultării a ajuns ca, în cele din urmă, să fie alungat de acolo. Acelaşi lucru se poate spune şi în dreptul lui Adam şi al Evei. Nu ascultarea i-a dus în Grădina Eden, dar neascultarea de voinţa lui Dumnezeu a fost cea care i-a scos de acolo.

Neprihănire înseamnă a face ceea ce este drept, căci toţi vor fi judecaţi după faptele lor. Caracterele noastre se dau pe faţă prin ceea ce facem. Faptele arată dacă credinţa este sau nu adevărată.” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 312.

Cât de bine este manifestată roada neprihănirii în viaţa ta? La ce practici ar trebui să renunţi, pentru că te împiedică să dai pe faţă roada neprihănirii?(Fii atent să nu încerci să le găseşti scuze sau argumente!)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO