7. Citeşte Luca 6,38. Ce vrea să spună Isus aici? Ce principiu de viaţă ne descoperă?

Luca 6

38 Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.”

Foarte adesea, modul în care îi tratăm pe ceilalţi se răsfrânge asupra noastră. Altfel spus, atunci când suntem buni, cel mai probabil că şi alţii vor fi buni cu noi. Şi reciproca este valabilă: când eşti rău şi egoist cu ceilalţi, şi ei vor fi la fel faţă de tine.

Fireşte însă că lucrurile nu stau întotdeauna astfel. (Aminteşte-ţi cum a fost tratat Isus!) Dar fie că se întâmplă sau nu aşa, într-un anumit sens aceasta nici nu contează. Fiind creştini, noi ar trebui să manifestăm întotdeauna bunătate, chiar dacă aceasta nu ne este returnată. De fapt, aşa cum am citit, a fi buni cu cei care sunt răi cu noi reprezintă o caracteristică definitorie a celor care sunt cu adevărat urmaşi ai lui Isus. Cu toate acestea, în general, modul în care îi tratăm pe ceilalţi va influenţa modul în care noi înşine vom fi trataţi.

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta sunt cuprinse Legea şi Prorocii.” (Mat. 7,12)

8. Citeşte Luca 6,35. Cum se armonizează acest pasaj în cadrul temei pe care am studiat-o în această săptămână?

Luca 6

35 Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.

Este întotdeauna uşor să fii amabil cu cineva de pe urma căruia, mai târziu, ai putea avea şi tu un folos. Oricine poate face acest lucru. Însă mult mai greu este să fii amabil, mai ales când aceasta te şi costă, cu cei care niciodată nu se vor putea revanşa faţă de tine şi nu te vor putea răplăti în niciun fel. Acesta este adevăratul test.

Cercetează-ţi inima. Bunătatea ta este motivată de altruism şi de o iubire plină de sacrificiu de sine, sau, fie oricât de puţin, de dorinţa de a-ţi urmări propriul interes? Dacă răspunsul tău este acesta din urmă, cum te poţi schimba?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO