Îmbrăcaţi-vă cu bunătate (Col. 3,12-14)

9. Citeşte Coloseni 3,12-14 şi apoi rescrie pasajul în propriile cuvinte. În ce fel descoperă aceste versete esenţa a ceea ce înseamnă să fii un urmaş al lui Hristos (gândeşte-te la folosirea cuvântului desăvârşit sau desăvârşire)? De asemenea, gândeşte-te cât de plină de putere ar fi mărturia noastră în faţa lumii, dacă am pune în practică aceste cuvinte.

Coloseni 3

12 Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14 Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.

Alexander Maclaren, renumitul preot londonez de la sfârşitul secolului al XIX-lea, scria: „Bunătatea este cea mai puternică forţă din lume. Poţi să iei toate ciocanele cu abur care s-au confecţionat vreodată şi să loveşti cu ele într-un aisberg şi, cu excepţia unei părţi infime topite de cantitatea relativ mică de căldură degajată de lovituri, va fi tot gheaţă, chiar dacă fărâmiţată în sloiuri mai mici. Dar ia lasă gheţarul să plutească uşor spre sud, unde razele soarelui vor lovi acea răceală de moarte, şi acesta se va topi în apa caldă a oceanului. Bunătatea învinge.

Ca adventişti, noi avem dovezi scripturistice puternice, prin care să ne susţinem poziţia. (Dacă nu am avea, atunci ce am mai căuta aici?) Şi lucrul acesta este, desigur, important. Dar avem nevoie de mai mult decât de o învăţătură corectă, nu-i aşa?

Dacă ne-am smeri înaintea lui Dumnezeu şi am fi buni şi amabili, cu o inimă sensibilă şi plină de milă, atunci ar fi o sută de convertiri la adevăr acolo unde acum nu este decât una.” – Ellen G. White, Mărturii pentru biserică, vol.9, pag. 189.

Atunci când îi învăţăm pe alţii doctrinele bisericii, noi includem între ele Sabatul, starea omului în moarte, originea păcatului şi alte învăţături definitorii. Dar suntem noi la fel de atenţi să subliniem importanţa bunătăţii şi a celorlalte faţete ale roadei Duhului, alături de Predica de pe Munte şi de 1 Corinteni 13? Este bine şi important să ştim că Sabatul este ziua a şaptea, că morţii dorm până la înviere şi că neprihănirea lui Hristos ne acoperă acum şi la judecata finală. Dar a avea doar cunoştinţe teoretice, în această privinţă, nu este acelaşi lucru cu a cunoaşte adevărul aşa cum este el în Isus (Ioan 14,6); pentru că adevărul ne face slobozi (Ioan8,32), adică adevărul ne schimbă şi ne face să fim asemenea lui Hristos. Aşadar, am putea întreba: „Avem cu adevărat adevărul, dacă Cel care este Adevărul, Isus, nu ne are pe noi?

Ioan 14

6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine

Ioan 8

32 veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO