Ce face dragostea (1 Cor. 13,4-8)

Dragostea definită este primul pas; dragostea aplicată este pasul următor. Trebuie să avem grijă să nu spunem în mod superficial că iubim, ci să ne analizăm cu atenţie viaţa şi modul în care aplicăm principiile dragostei, aşa cum sunt ele exprimate în Biblie.

2. Citeşte 1 Corinteni 13,4-8. Ia pe rând fiecare aspect individual al dragostei şi întreabă-te: „Cum pot să aplic aceste principii în familia mea?

1 Corinteni, 13
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Gândeşte-te o clipă cum ar arăta familiile noastre dacă, prin harul lui Dumnezeu, am practica în mod consecvent calităţile dragostei adevărate. Imaginează-ţi binecuvântarea de a trăi într-un mediu în care toţi membrii familiei au o atitudinea pozitivă şi se susţin unul pe celălalt. Poate că nu-i poţi determina pe ceilalţi să facă astfel, dar dacă tu însuţi vei aplica aceste principii, este posibil să ajungi să vezi ce impact puternic ar avea asupra celorlalţi. Nu poţi aduce argumente împotriva dragostei: ea este cea mai puternică forţă din întreaga creaţie. Oamenii pot aduce argumente împotriva teologiei tale, împotriva stilului tău de viaţă, împotriva convingerilor tale, a credinţei tale – împotriva a orice. Dar ce argument pot folosi ei împotriva dragostei necondiţionate, a dragostei descoperite lumii prin Isus – acel fel de dragoste pe care şi noi putem, prin harul Său, să o manifestăm faţă de ceilalţi?

Care caracteristici ale dragostei biblice ţi se par cel mai greu de pus în practică în viaţa ta? Cum poţi face eforturi susţinute, prin harul lui Dumnezeu, pentru a cultiva mai mult acest aspect al dragostei? De ce este important să faci acest lucru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO