Reciteşte 1 Corinteni 13,4-8, de data aceasta privind pasajul dintr-o perspectivă diferită. Urmăreşte ce nu face dragostea. Cu toate că sunt exprimate prin propoziţii negative, ele sunt, totuşi, alte caracteristici pozitive ale dragostei.

3. Ia pe rând fiecare dintre „negaţiile” din 1 Corinteni 13,4-8 şi scrie atributele pozitive descoperite în ele. În timp ce faci acest lucru, întreabă-te în ce măsură manifeşti aceste aspecte ale dragostei şi cum ai putea să faci progrese în această privinţă.

1 Corinteni, 13
4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Nu pizmuieşte

Nu se laudă

Nu se umflă de mândrie

Nu se poartă necuviincios

Nu caută folosul său

Nu se mânie

Nu se gândeşte la rău

Nu se bucură de nelegiuire

Atunci când contemplăm semnificaţia dragostei, detaliată în capitolul dragostei (1 Corinteni 13), putem să apreciem caracterul Tatălui nostru ceresc, care este personificarea dragostei. De asemenea, putem să vedem că acest cuvânt, dragoste, aşa cum este el folosit în cultura populară, este departe de a exprima o concepţie corectă cu privire la dragostea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO