Cercetările arheologice făcute în Palestina nu au scos la iveală multe izvoare scrise (în afară de sulurile de la Marea Moartă), însă Scriptura aminteşte de o mulţime de „semne de aducere aminte” care au fost ridicate, pentru ca Israel să nu uite niciodată însemnătatea anumitor evenimente. Spre exemplu, în Geneza 28,11-22, Iacov a aşezat o piatră care să-i aducă aminte de făgăduinţele legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu el şi cu urmaşii lui.

5. Cum avea să fie păstrată amintirea acestei teribile răzvrătiri împotriva lui Moise şi Aaron? Ce anume nu trebuiau să uite israeliţii? Num. 16,36-40

Cele mai multe semne de aducere aminte menţionate în Vechiul Testament le reaminteau israeliţilor despre voia lui Dumnezeu, despre bună tatea şi harul Său şi despre binecuvântările legământului. Ele le îndreptau atenţia spre cer. Putem da ca exemplu curcubeul apărut după potop (Gen. 9,13), circumcizia (Gen. 17,10-17), sărbătoarea Paştelui (Num. 9,1-14), ciucurii cu fir albastru de la colţurile hainei (Num. 15,38-41) sau pietrele de aducere aminte ridicate de Iosua la trecerea Iordanului (Ios. 4,3-9).

Spre deosebire de acestea, plăcile de aramă cu care a fost acoperit altarul din curte erau un semn de aducere aminte „preventiv”, care îi avertiza pe străini sau pe cei care nu erau urmaşii lui Aaron să nu încerce să preia slujba de preoţi. Într-un sens mai larg, ele le reaminteau israeliţilor ce se întâmplă atunci când oamenii – vrând să-şi justifice lăcomia, ambiţia şi dorinţa de a acapara puterea – se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Ele erau un semn de aducere aminte care îi avertiza să se ferească de păcatul lui Core şi al „cetei lui” (Num. 16,40).

6. Ce alte semne de aducere aminte sunt menţionate în Biblie şi care era scopul lor? Vezi Ex. 20,8-11; Num. 31,54; Mat. 26,13; Luca 22,19. În ce sens putem afirma că jertfele erau tot un fel de semne de aducere aminte?

Despre ce lucruri legate de Domnul şi de făgăduinţele lui simţi nevoia să îţi aduci aminte neîncetat? De ce este important să păstrezi aceste făgăduinţe mereu înaintea ochilor tăi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO