Ne-am fi aşteptat ca pedeapsa care a căzut asupra lui Core, Datan şi Abiram şi asupra celor două sute cincizeci de căpetenii să fie suficientă ca să potolească poporul din pustie – focul coborât din cer care i-a mistuit pe unii dintre ei şi pământul care s-a despicat şi i-a înghiţit pe alţii. Ce altceva putea să mai facă Domnul ca să-Şi manifeste indignarea sfântă faţă de această răzvrătire şi apostazie făţişă?

7. Ce înţelegem din Numeri 16,41-50 despre natura umană căzută? În ce fel repetau aceşti oameni acuzaţia adusă de Core şi de susţinătorii lui?

Faptul uimitor care trebuie subliniat aici este acela că spiritul de răzvrătire nu a încetat odată cu moartea lui Core. Acest spirit a rămas în tabără, chiar şi după toate cele întâmplate. Este greu să înţelegem de ce s-au purtat aşa, mai ales după ce fuseseră martorii atâtor minuni. Evenimentul acesta ne arată din nou că, odată ce am alunecat pe panta răzvrătirii şi a apostaziei, vom constata că vom face unele lucruri foarte nesăbuite şi iraţionale. De aceea, cât de important este ca, prin harul lui Dumnezeu, prin rugăciunea ca făgăduinţele Sale să se împlinească (1 Cor. 10,13; Fil. 1,6), să lepădăm aceste sentimente înainte ca ele să ne ducă la ruină!

8. Ce ne spune faptul că Aaron a stat între cei vii şi cei morţi? În ce fel ne aduce aminte această scenă de ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi? Numeri 16,48

Din punct de vedere spiritual, în lumea aceasta, există numai două categorii de oameni: vii şi morţi. „Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu” (Ioan 3,18). Isus stă între cei vii şi cei morţi; El este hotarul, punctul de trecere dintr-o parte în alta. Numai prin El putem trece de la moarte la viaţă.

Te numeri printre cei vii? Explică-ţi răspunsul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO