În timpul plăgilor din Egipt, Sefora, soţia lui Moise, a locuit împreună cu cei doi fii ai ei acasă la tatăl ei, „preotul Madianului”. Când Israel şi-a aşezat tabăra la Sinai, Ietro i-a adus pe Sefora şi pe cei doi băieţi la Moise. Sefora a observat că soţul ei arăta foarte obosit şi i-a spus lui Ietro. Acesta a observat mai îndeaproape metoda administrativă folosită de Moise şi i-a propus să îşi reorganizeze activitatea prin numirea unor căpetenii peste mii, peste sute, peste cincizeci şi peste zece. El l-a sfătuit ca aceştia să se ocupe de cazurile mai puţin însemnate, iar Moise să se ocupe doar de cazurile grele. Moise a fost de acord şi au fost aleşi oameni care „judecau poporul în tot timpul” (Ex. 18,13-26). Acest lucru avea să stârnească gelozie şi invidie în sufletul Mariei şi al lui Aaron.

4. Ce trăsături rele de caracter manifestă Maria şi Aaron? Compară păcatul lor cu atitudinea şi caracterul lui Moise. Ce ne spune Biblia despre felul în care priveşte Dumnezeu atitudinea lor greşită? Numeri 12

În original, verbul „au vorbit” (vers. 1) [„au început să vorbească” – NIV] este la feminin singular, arătând că Maria a venit prima cu acuzaţia amintită în versetul 2. Ea era geloasă pe Sefora şi o învinovăţea că l-ar fi convins pe Moise să numească judecători, aşa cum îl sfătuise Ietro. Ea socotea că Sefora era etiopiană [„cuşită” – versiunea NIV], probabil din cauză că avea pielea de culoare închisă. De fapt, Sefora era madianită, o descendentă a lui Avraam, prin Madian, fiul născut acestuia de Chetura. Ea se închina Dumnezeului adevărat. Totodată, numele acesta de batjocură se datora faptului că o parte dintre familiile cuşiţilor locuiau printre madianiţi în partea de est a Muntelui Sinai şi la estul Golfului Aqaba din Arabia. Ea putea fi numită şi madianită, şi cuşită. La fel se întâmplă şi azi, spre exemplu, atunci când un om născut în ţara noastră, dar provenit dintr-o familie de germani, poate fi numit fie neamţ, fie român. Dar cel mai probabil este că numele de cuşit era folosit în mod calomnios.

În ciuda manifestărilor vizibile ale puterii lui Dumnezeu, Maria şi Aaron au adoptat o atitudine foarte greşită. Cercetează-ţi inima: La ce atitudini greşite trebuie să renunţi, ca să nu pierzi viaţa veşnică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO