Se întâmpla probabil în luna septembrie; strugurii erau copţi, iar smochinii aduseseră al doilea rând de roade. Israeliţii călătoriseră aproximativ unsprezece zile ca să ajungă la Cades-Barnea, în apropiere de graniţa de sud a Canaanului. Ne putem închipui cu câtă bucurie şi voioşie au primit mulţimile vestea că se apropiau de împlinirea visurilor.

5. Citeşte Deuteronom 1,19-23. Ce greşeală s-a făcut aici?

6. Citeşte Numeri 13 şi răspunde la întrebările de mai jos:

Domnul a acceptat să îi lase să trimită iscoade, dar de ce era aceasta un compromis? Care au fost consecinţele?

Ce ne spune reacţia majorităţii israeliţilor despre adevăratul lor caracter, care nu se schimbase deşi ei văzuseră manifestările puterii divine?

Nu avem nicio îndoială că poporul s-a bucurat să audă că noua lor patrie era îmbelşugată. Israeliţii s-au minunat de ciorchinele imens de strugure, purtat de cele două iscoade. Era într-adevăr o ţară mult mai bună decât se aşteptau.

Dar au apărut problemele, aşa cum se întâmplă întotdeauna în lumea aceasta plină de păcat. Bineînţeles, Domnul ştia că ţara aceasta era locuită de păgâni. Însă evreii nu trebuiau oare să aibă încredere că El le va purta de grijă? Nu îi condusese El până acolo şi nu Se ocupase El personal de egipteni? Cu toate acestea, ei au uitat de puterea şi de făgăduinţele lui Dumnezeu şi au văzut numai piedicile care îi aşteptau. În ciuda argumentelor aduse de Caleb şi de Iosua, ei au ascultat de celelalte iscoade, care le-au umplut mintea cu previziuni sumbre.

Cum poţi să te deprinzi să ai încredere în Dumnezeu, în pofida piedicilor care par imposibil de trecut? Ce decizii poţi lua azi, ca să ai o atitudine corectă în situaţiile prin care vei trece în viitor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO